Avtackning av jubilarer

Publicerad: 2022-11-17


Den 10 november hölls en gemensam avtackning på Restaurang Canis för personal på Älvsbyns kommun, som antingen jobbat på kommunen i 25 år eller gått i pension 2021.Läs mer ›

Säg Hej till vår medarbetare…

Publicerad: 2022-09-16


Michelle Engman som arbetar som kvalificerad handläggare på kansliet.Läs mer ›

Höjd tjänstepension för dig som anställd i kommunen

Publicerad: 2022-09-12


Nytt pensionsavtal för anställda i Älvsbyns kommun.Läs mer ›

Medarbetarenkäten 2022 är avslutad – positiv svarsfrekvens

Publicerad: 2022-06-01
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.


Medarbetarenkät 2022 är avslutad och Älvsbyns kommun fick en total svarsfrekvens på 81 %.Läs mer ›

Information från kommunens Pensionshandläggare

Publicerad: 2022-05-02
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.


Vi planerar att erbjuda personliga informationsmöten från och med september månad. För att ge dig som anställd ökad valfrihet så kan du fortsättningsvis välja att boka möte via telefon eller Teams om det passar dig bättre.Läs mer ›

Ny medarbetarenkät den 21 mars

Publicerad: 2022-03-14
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.


Vart tredje år skickar Älvsbyns kommun ut en medarbetarenkät till sina anställda. Sist detta gjordes var 2019. Den 21 mars är det nu återigen dags för en ny undersökning.Läs mer ›

Kommunen häver restriktioner – fortsatt försiktighet i äldreomsorgen

Publicerad: 2022-02-25
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.


I Region Norrbottens rapport gällande vecka 7 har antalet smittade i Älvsbyns kommun minskat. Men Norrbotten i helhet visar fortsatt alarmerade siffror. Det finns därför fortfarande all anledning för Älvsbyborna att vara försiktiga, även om restriktionerna i samhället till största delen har hävts.Läs mer ›

Ny överenskommelse mellan kommunen och Försäkringskassan

Publicerad: 2022-01-26
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.


Den 1 januari trädde en förlängd överenskommelse om fördjupad samverkan gällande sjukskrivningsprocessen i kraft mellan Älvsbyns kommun och Försäkringskassan. Det tidigare avtalet löpte ut vid årsskiftet, det nya är förlängt i tre år och sträcker sig fram till 31 december 2024.Läs mer ›

Påminnelse om den digitala säkerheten

Publicerad: 2022-01-03
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.


I och med den tidigare IT-attacken mot Kalix kommun i december ifjol vill vi påminna våra anställda om att inte öppna skumma filer eller länkar i suspekta e-postmeddelanden. Det används oftast som en inkörsport i systemet för hackare.Läs mer ›

Kommunen expanderar digitalt – satsar mer på sociala medier

Publicerad: 2021-12-10
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.


I år lanserade kommunen de första kommunövergripande sociala medierna, på Facebook och LinkedIn. Idén är att använda de båda kanalerna för att marknadsföra kommunen utåt, men även på ett snabbt och smidigt sätt få ut information till invånarna.Läs mer ›

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.