Informationsöverföring

Lokala rutiner för kvittering av Meddix

Ordinärt boende

För vårdtagare i ordinärt boende ansvarar den områdeschef som har det geografiska ansvaret för området för att vardagar kolla i Meddix och kvittera meddelanden. I övrigt följs de regionala rutinerna.

Särskilt boende

För vårdtagare i särskilt boende ansvarar områdeschef och patientansvarig sjuksköterska för att alla vardagar kolla i Meddix samt kvittera eventuellt meddelande. I övrigt följs de regionala rutinerna för vårdplanering.

Lagstöd

Socialstyrelsens föreskrifter om samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård (SOSFS 2005:27)

Länk

Riktlinjer för överrapportering mellan dag- och nattpersonal i hemtjänst
Rutin för samverkan mellan Älvsbyns kommun och Akutmottagningen Piteå älvdals sjukhus
När vårdtagare flyttar till annan kommun

Blankett

Informationsutbyte mellan vårdpersonal – godkännande

Senast uppdaterad 2021-08-02

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.