Riktlinjer

Socialstyrelsen har utarbetat nya föreskrifter om användning av medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården. I de nya föreskrifterna ingår informationssystem som är anslutna till medicintekniska produkter. Verksamhetschefen ansvarar för att informationssystemen är säkra, kontrollerade och korrekt installerade. Ansvarsfördelningen mellan vårdgivare, verksamhetschef respektive hälso- och sjukvårdspersonal har förtydligats och nya bestämmelser om ledningssystem och rutiner har tagits fram. Det möjliggör en säker användning och hantering av medicintekniska produkter och främjar det riskförebyggande arbetet för en god och patientfokuserad vård.

Riktlinjer
Gemensamma riktlinjer medicintekniska produkter för Norrbottens kommuner
Lokala tillämpningar/rutiner medicintekniska produkter

Lagstöd
Socialstyrelsens föreskrift om användning av medicintekniska produkter (SOSFS 2008:1)

Blankett
Anmälan av tillbud medicintekniska produkter

Senast uppdaterad 2017-06-15

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.