Omsorgspersonalens ansvar

Huvuduppgiften är service och omvårdnad. Vid delegering av medicinsk arbetsuppgift som avser läkemedelshantering biträder vårdpersonalen leg. sjuksköterska och omfattas då av ansvar enligt allmänna åliggande för hälso- och sjukvårdspersonal.

I omsorgspersonalens ansvar ingår också att inom ramen för sin kompetens uppmärksamma förändringar i den enskildes hälsotillstånd och informera ansvarig sjuksköterska.

Kontaktpersonens ansvar

 • Att tillgodose så den boende får sina fysiska, psykiska, sociala, andliga och kulturella behov uppfyllda
 • Att vara aktiv delaktig vid inflyttningen
 • Att vara en förmedlande länk mellan den boende och anhöriga/närstående
 • Att se till att den planerade genomförandeplanen är aktuell och efterföljs
 • Att beställa vid behovs medicin
 • Att informera den övriga omsorgspersonalen om förändringar runt den boende
 • Att observera, rapportera och dokumentera i Sofia HSL
 • Att vårdtagaren får duscha minst 1ggr/vecka
 • Att den boende har de pengar som behövs till olika behov samt för kassabok över in- och utgifter
 • Att i samråd med anhöriga se till att hygienartiklar, kläder, sänglinne och handdukar finns till hands
 • Att städa den boendes rum

Ansvarar för – innebär inte att det är enbart kontaktpersonen som utför uppgifterna. Kontaktpersonen kan göra en överenskommelse med arbetskamraterna om utförandet.

Lagstöd

Lag om åliggande för personal inom hälso- och sjukvården (SFS 1994:953)

Senast uppdaterad 2023-12-21

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.