Barn som far illa

 

Alla barn har rätt till en trygg och säker uppväxt.

En del barn utsätts ibland för olika former av våld eller övergrepp. Det är viktigt att vi vågar se och uppmärksamma dessa barn så att de kan få skydd och ges möjlighet till en förändrad situation. Alla yrkesgrupper som arbetar med barn samt sjukvårdspersonal och polis har enligt 14 kap socialtjänstlagen skyldighet att anmäla misstanke om att barn far illa till socialtjänsten. Skyldigheten gäller oavsett om man arbetar i privat eller offentlig regi. Man har även skyldighet att bistå socialtjänsten med uppgifter som har betydelse för utredningen.

Vad kan du göra?
Våga vara vuxen och våga reagera om du känner oro för ett barn eller ungdom. Ring gärna och konsultera socialkontoret om du är osäker på om du bör göra en anmälan. Det kan du göra utan att nämna några namn.Om du misstänker att ett barn far illa bör du anmäla detta till socialtjänsten. Känner du familjen är det alltid bäst att du berättar för dem att du är orolig för barnet och att du tycker familjen behöver hjälp. Som privatperson kan du välja att vara anonym genom att ej uppge ditt namn.

Om du anser att ett barn är i akut fara bör du anmäla det till Barn- och familjeenheten under kontorstid och till polisen efter kontorstid. Polisen har alltid skyldighet att rapportera vidare till socialtjänsten.

Vad händer sen?
När en anmälan kommer in till oss är vi skyldiga att utreda förhållandena för just det barnet. Första steget är att en socialsekreterare tar kontakt med barnets föräldrar, som informeras om de uppgifter vi har fått in. Bedömer socialsekreteraren att anmälan bör utredas vidare inleds en utredning.

Kontakta oss
Som privatperson kan du välja att vara anonym när du gör en orosanmälan förutsatt att du inte har röjt din identitet. En anmälare som röjt sin egen identitet för socialtjänsten kan inte själv bestämma om hen ska vara anonym i förhållande till den anmälan rör och kan inte heller av myndigheten utlovas anonymitet. Om du däremot i ditt yrke arbetar med barn och unga kan du enligt lag inte vara anonym.

Socialsekreterare tar emot anmälningar som rör barn och unga.
Telefon: 0929-173 99
Telefontid alla vardagar mellan kl 08.00 – 10.00, socialsekreterare nås även övrig kontorstid för anmälningar på samma telefonnummer.

Vi nås även via e-post: socialsekreterare@alvsbyn.se
E-post kontrolleras kl 08.00, 11.00 samt 15.00

Övrig tid, kvällar och helger, om det är akut – ring Polisen! Telefon 112

Användbara länkar
Barnombudsmannen
BRIS – Barnens rätt i samhället
Socialstyrelsens handbok ”Anmälningsskyldighet om missförhållanden som rör barn

Senast uppdaterad 2020-12-10

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.