Avvikelser / Klagomål / synpunkter

Syftet med avvikelse-, synpunkts- och klagomålshantering är upptäcka och förebygga vårdskador och kvalitetsbrister.

Att systematiskt ta tillvara informationen i avvikelser, klagomål och synpunkter är en del av vårt kvalitetssystem och en metod för att åstadkomma utveckling och förbättring.

Rapportering av avvikelser/negativa händelser är en skyldighet och ett ansvar för all personal i verksamheten. Det är viktigt att sammanställa, analysera, åtgärda och utvärdera avvikelse samt att ge återkoppling till medarbetarna liksom att sprida kunskap till andra verksamheter.

Riktlinje

Riktlinje för hantering av avvikelser klagomål och synpunkter 2018 – 2020

Blankett

Synpunkter/Klagomål

Länk

Styrdokument klagomålshantering inom socialtjänsten
Jag vill anmäla fel eller brister – Länk till Socialstyrelsen
Klaga på vården – Länk till Socialstyrelsen

Senast uppdaterad 2021-08-12

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.