Barn- och familjeenheten

Barn och familjeenheten är ett samarbete mellan skolan och socialtjänsten.

barn11

Vårt uppdrag

Vi erbjuder barn och familjer i Älvsbyns Kommun rådgivning och stöd i pedagogiska, medicinska, sociala och andra livsfrågor. Arbetet sker i samarbete med vårdnadshavare barnet/den unge. Målgruppen består av familjer, barn och unga i behov av särskilt stöd 0-20 år.

Barn- och familjeenheten ska svara för service, upplysningar, råd och stöd som vilar på frivillig grund. Vi utreder även behov av bistånd exempelvis i form av kontaktperson, familjehem, kontaktfamilj och familjeteam.Verksamheten svarar även för ärenden som har med exempelvis vårdnad, boende och umgänge att göra samt faderskapsbekräftelser och familjerådgivning.

Vill du veta mer, klicka här!

Råd- och stödtelefon
Familjeteamet tar emot råd- och stödsamtalen.
Telefontid alla vardagar mellan 7:30-16:00. Om vi inte svarar så lämna meddelande så ringer vi upp dig.
Tel: Marina Öberg 070-270 02 43
Tel: Catarina Jonsson 070-228 44 76 (OBS from 20/11)

Anmälningar och frågor
Socialsekreterare tar emot anmälningar och frågor som rör barn och unga.
Telefontid alla vardagar mellan 8.00-10.00
Tel: 0929-173 99

Vi nås även via socialsekreterare@alvsbyn.se

Vi finns på Medborgargatan 2, Forumhuset, en trappa upp!

Senast uppdaterad 2019-04-10

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.