Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige i Älvsbyns består av 31 ledamöter som sammanträder 5 – 6 gånger per år.

I samband med det första kommunfullmäktige efter den 14 oktober valåret väljer kommunfullmäktige presidium (ordförande och vice) och valberedning.

Sammanträdena är öppna för allmänheten.

Kommunfullmäktiges ledamöter
Kommunfullmäktiges ledamöter partivis

Kommunfullmäktiges uppgifter

Kommunfullmäktige beslutar i ärende av principiell art eller annars av större vikt för kommunen, t ex
– mål och riktlinjer för verksamheten
– budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor
– nämndernas organisation och verksamhetsformer
– val av ledamöter och ersättare i nämnder, beredningar och kommunala bolag
– val av revisorer och revisorsersättare
– grunderna för ekonomiska förmåner till förtroendevalda
– årsredovisning och ansvarsfrihet
– folkomröstning i kommunen.

Öppna sammanträden

Kommunfullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten. Alla är välkomna att besöka fullmäktiges sammanträden som hålls i förvaltningsbyggnaden Storgatan 27, Forsen (sal A).

Dagordning, tid och datum framgår av annonser.

Du hittar kommunfullmäktiges sammanträden och föredragningslista (dagordning) på kommunens officiella anslagstavla.

Kommunfullmäktiges möteshandlingar

Ärenden och handlingar till kommande kommunfullmäktige kommer att finnas tillgängliga 1 vecka före sammanträde och tas bort när fullmäktige har varit.

Här hittar du möteshandlingarna.

Filmning av Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige filmas från och med 2016-05-16 och läggs ut på kommunens Youtube-kanal:
www.youtube.com/alvsbyn

Protokoll

Protokoll finns under menyvalet Protokoll

Styrdokument

Arbetsordning för kommunfullmäktige 2023-2026
Kommunallagen

Strategisk plan 2021-2023
Strategisk plan 2020-2022
Strategisk plan 2019-2021
Strategisk plan 2018-2020
Strategisk plan 2017-2019
Strategisk plan 2016-2018
Strategisk plan 2016-2018
Strategisk plan 2015-2017
Strategisk plan 2014-2016
Strategisk plan 2013-2015
Strategisk plan 2012-2014
Strategisk plan 2010-2012

Senast uppdaterad 2023-10-26

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.