Social verksamhet – personalsida

Här får du som anställd inom Socialtjänsten möjlighet att ta del av aktuell information som rör verksamhetsområdet (VO) Social verksamhet som har ansvar över kommunens socialtjänst. Exempelvis äldreomsorg (hemtjänst, särskilt boende), omsorgen om funktionshindrade, hemsjukvård, integration, stöd till individ och familj samt våld i nära relation.

Handlingsplan för akuta krissituationer

Riktlinjer/stöd för arbetsledare och arbetskamrater när anställda råkat ut för en akut krissituation eller en allvarlig olycka i sin familj eller i en nära omgivning. Handlingsplanen är antagen av socialnämnden den 10 juni 2009.

Handlingsplan för akuta krissituationer

Informationssystem inom socialtjänsten

För att kunna arbeta mer långsiktigt och strategiskt vad gäller system inom socialtjänsten har en IT-grupp bildats.

Senast uppdaterad 2024-01-25

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.