Våld i nära relation


Om “Lämna sidan snabbt”

Känner du igen dig i någon av dessa frågor?

  • Har du känt dig rädd för och hotad av din partner?
  • Måste du berätta för din partner om allt du gör?
  • Känner du dig kontrollerad och ensam?
  • Känner du att det är din partner som styr ditt liv och bestämmer vad du kan göra?
  • Upplever du att du anpassar dig till din partner?
 • Har du tvingats till sexuella handlingar?

Du är inte ensam! Det finns hjälp att få!

Vid akuta eller brådskande situationer

Kontakta polisen 112
För andra tjänster eller information hos polisen ring 114 14

Den här hjälpen kan du få:

 • Information och rådgivning
 • Enskilda stödsamtal
 • Stöd i rättsprocessen och i kontakt med andra myndigheter
 • Rådgivning för män/kvinnor som utövar våld mot sin partner

Den här hjälpen kan ditt/dina barn få:

 • Enskilda stödsamtal

Våld i nära relation

Våld i nära relationer förekommer i alla samhällsklasser samt i heterosexuella såväl som i homo- och bisexuella relationer. Det är ett samhälls-, folkhälso- samt jämställdhetsproblem att många utsätts för hot och våld inom hemmets väggar och ett allvarligt hot mot hälsa, välbefinnande och liv.

I Sverige utsätts cirka 25 000 kvinnor för misshandel av sin partner varje år och cirka 17 kvinnor dödas varje år av sin partner. Mäns våld mot kvinnor är det brott som kvinnor mest blir utsatta för. Våldet kan bli grövre ju längre tid förhållandet har pågått och det drabbar även barnen i familjen. Det är ett brott som strider mot svensk lagstiftning. Många som blir utsatta för brott av sin partner lever ändå kvar i relationen under lång tid. Det finns olika förklaringar till att man stannar kvar. Många våldsutsatta personer orkar inte och vågar inte söka hjälp. Många vet inte heller var de kan vända sig eller vilken hjälp som går att få. Det finns hjälp att få, du är inte ensam!

Samtal om våld

Samtal om våld är en behandling för personer med vålds- och aggressionsproblematik i nära relationer. Syftet är att få stopp på våldet och erbjuda behandling till dig som vill förändra ett kontrollerande och/eller våldsamt beteende.

Vi vänder oss till dig som:

 • Använder våld eller hot om våld mot din partner
 • Är svartsjuk och kontrollerar din partner
 • Använder dig av förnedrade ord och handlingar
 • Vill ta ansvar för din våldsbenägenhet och utveckla andra strategier

För att ta del av de insatser vi erbjuder behöver du ha ett beslut om insatsen av handläggare för våld i nära relation.

Kontakt

Handläggare för Våld i nära relationer:
Telefon: 0929-172 30.
Telefonnumret är tillgängligt under kontorstid och handläggare svarar i mån av tid.
Om ett samtal missas ringer vi inte upp om inget meddelande har lämnats om att vi ska göra det.
Övrig tid kontaktar du socialjouren.
Telefon socialjouren: 112

Sekretess gäller inom socialtjänsten.

Övriga kontakter

Brottsofferjouren Piteå-Älvsbyn
Telefon: 073-036 86 69

Länkar

Brottsoffermyndigheten
Flerspråkig kvinnojour
Kvinnofridslinjen
Riksorganisationen för Kvinnojourer i Sverige
NCK – Nationellt Centrum för Kvinnofrid
FREDA-mottagningen mot våld
Systerjouren Somaya
Brottsofferjourernas riksförbund
Polisen – Brott i nära relation
BRIS – Barnens Rätt i Samhället
Rädda Barnen