Att ansöka om hjälp

Våra insatser för funktionshindrade är behovsprövade.

Insatser enligt LSS
Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är avsedd för personer i alla åldrar med omfattande och varaktiga funktionshinder. Funktionshindret kan vara utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, vuxenhjärnskada eller andra stora och varaktiga fysiska och psykiska funktionshinder.

De insatser man kan få är
» Personlig assistans
» Ledsagarservice
» Kontaktperson
» Avlösarservice i hemmet
» Korttidsvistelse utanför hemmet
» Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år
» Boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn
» Bostad med särskild service för vuxna
» Daglig verksamhet

Alla insatser som beviljas enligt LSS utformas utifrån det individuella behovet. Insatser enligt LSS är kostnadsfria.

Insatser enligt SoL
Om du inte har betydande svårigheter i den dagliga livsföringen eller tillräckligt omfattande behov av hjälp kan du inte få hjälp enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade, LSS, men du kan få det beviljat i form av bistånd enligt socialtjänstlagen, SoL. Stödet kan bestå av

» Vardagsstöd
» Daglig sysselsättning
» Kontaktfamilj/kontaktperson
» Ledsagning
» Gruppbostad
» Trygghetslarm

Kontakt/ansökan

Vikarierande biståndshandläggare:

Anna Lundberg (SOL och LSS), E-post: Anna Lundberg

Söker du kontakt per telefon kan du ringa växeln och fråga efter personen du söker: 0929- 170 00

 

Biståndshandläggare Elisabeth Sjögren (f.n. sjukskriven), tfn 0929 – 170 47
E-post: Elisabeth Sjögren

 

När du ansökt om bistånd så görs en utredning där ditt behov av hjälp utreds. Utifrån din situation och dina behov så fattar handläggaren, under tjänstemannaansvar, beslut om bistånd. Beslutet innebär antingen att man får den hjälp man ansökt om eller så får man avslag på hela eller delar av ansökan.

Överklagan
Om du får avslag på hela eller delar av din ansökan och är missnöjd med detta kan du få hjälp med att överklaga beslutet till länsrätt eller högre instans.

Ladda hem
Ansökan om särskilda insatser enligt LSS

Besöksadress
Storgatan 27, Enheten för Arbete och integration
Postadress: Älvsbyns kommun, 942 85 Älvsbyn
Telefon: 0929-170 00 vxl
Fax: 0929-174 01

Senast uppdaterad 2017-01-18 Innehållet på denna sida uppdaterades senast för mer än ett år sedan och kan innehålla felaktigheter. Du kan föreslå ändringar genom att klicka på knappen nedanför.

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.