Att ansöka om hjälp

Våra insatser för funktionshindrade är behovsprövade.

Insatser enligt LSS

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är avsedd för personer i alla åldrar med omfattande och varaktiga funktionshinder. Funktionshindret kan vara utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, vuxenhjärnskada eller andra stora och varaktiga fysiska och psykiska funktionshinder.

De insatser man kan få är
» Personlig assistans
» Ledsagarservice
» Kontaktperson
» Avlösarservice i hemmet
» Korttidsvistelse utanför hemmet
» Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år
» Boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn
» Bostad med särskild service för vuxna
» Daglig verksamhet

Alla insatser som beviljas enligt LSS utformas utifrån det individuella behovet. Insatser enligt LSS är kostnadsfria.

Insatser enligt SoL

Om du inte har betydande svårigheter i den dagliga livsföringen eller tillräckligt omfattande behov av hjälp kan du inte få hjälp enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade, LSS, men du kan få det beviljat i form av bistånd enligt socialtjänstlagen, SoL. Stödet kan bestå av:

» Boendestöd
» Daglig sysselsättning
» Kontaktfamilj/kontaktperson
» Ledsagning
» Gruppbostad
» Trygghetslarm

Kontakt/ansökan

Handläggare LSS och Socialpsykiatri

Telefon: 0929-172 40
handlaggare.lss.sol@alvsbyn.se

När du ansökt om bistånd så görs en utredning där ditt behov av hjälp utreds. Utifrån din situation och dina behov så fattar handläggaren, under tjänste- mannaansvar, beslut om bistånd. Beslutet innebär antingen att man får den hjälp man ansökt om eller så får man avslag på hela eller delar av ansökan.

Överklagan

Om du får avslag på hela eller delar av din ansökan och är missnöjd med detta kan du få hjälp med att överklaga beslutet till länsrätt eller högre instans.

E-tjänster och blanketter

Våra e-tjänster och blanketter för ansökan hittar du under rubriken Funktionshinder på sidan:

Omsorg och stöd – E-tjänster och blanketter

Besöksadress

Biståndsenheten
Storgatan 25
Postadress: Älvsbyns kommun, 942 85 Älvsbyn
Telefon: 0929-170 00 vxl
Fax: 0929-174 01

Senast uppdaterad 2023-05-12

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.