Benita Jonsson blir tf. ekonomichef

Publicerad: 2023-10-03


Arbetet med att rekrytera en ekonomichef pågår. Under tiden kommer Benita Jonsson vara tf. ekonomichef.Läs mer ›

Kommunalråd och kommunchef besöker kommunens arbetsplatser

Publicerad: 2023-10-02


Hösten har varit intensiv för oss på Älvsbyns kommun med mycket massmedial bevakning. Artiklar och nyhetsinslag som är svåra att bemöta då det ibland handlar om individer och pågående utredningar. Kommunstyrelsens ordförande kommer tillsammans med kommunchefen besöka kommunens arbetsplatser med start på onsdag 4 oktober. Medarbetare ges då möjlighet att ställa frågor och få information.Läs mer ›

PT:s granskning av byggprogrammet

Publicerad: 2023-09-28


Med anledning av Piteå-Tidningens granskning av byggprogrammet i Älvsbyn i sommar vill vi redovisa och tydliggöra vad som har hänt i detta ärende.Läs mer ›

Handläggare åter i arbete

Publicerad: 2023-09-25


I samband med att tveksamheter i handläggningen av ett barnärende uppdagades, beslutade socialchefen att tillfälligt ta ett antal handläggare ur arbete. Det gjordes i avvaktan på en utredning som nu har påbörjats. Socialchefen har beslutat att handläggarna nu kan återgå i arbete.Läs mer ›

Preppa för en vecka

Publicerad: 2023-09-25


Du förväntas klara dig i en vecka utan samhällets hjälp vid ett strömavbrott. Därför är det bra att ha övat innan. Gör utmaningen ”Sju dagar” på msb.se/hemberedskap som är en fiktiv kris för att hantera ett långvarigt strömavbrott.Läs mer ›

Ny e-tjänst – Medborgarförslag

Publicerad: 2023-09-22


Nu har Älvsbyns kommun infört en ny e-tjänst "Skicka in medborgarförslag".Läs mer ›

Anhörigstöd i grupp

Publicerad: 2023-09-22


För anhöriga till personer med missbruk och beroende.Läs mer ›

Workshop med fokus på palliativ vård

Publicerad: 2023-09-21


Den 21 september arrangerades en heldagsworkshop i palliativ vård i Älvsbyn, riktad till enhetschefer, politiker, biståndshandläggare och personal inom vården. Över 120 personer träffades för att tillsammans arbeta med att utveckla den palliativa vården i länets södra del.Läs mer ›

Svenskt Näringslivs Ranking lokalt företagsklimat 2023

Publicerad: 2023-09-20


Den 20 september släpptes Svenskt Näringslivs Ranking lokalt företagsklimat 2023.Läs mer ›

Varning för giftiga svampar

Publicerad: 2023-09-15


Det har under senare tid förekommit allvarliga svampförgiftningar i Sverige bland personer som inte har svenska som modersmål. För att minska risken för att fler ska plocka och äta giftiga svampar går Giftinformationscentralen ut med information. Informationen finns på flera språk.Läs mer ›

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.