Köldmedier

Om du driver en verksamhet där kylaggregat används så kan du vara skyldig att varje år lämna in en köldmedierapport till Miljö- och byggkontoret.

Vilka anläggningar ska rapporteras?

Rapportering år 2018 avseende 2017 ska göras enligt Förordning (2016:1128) om flourerade växthusgaser. Rapporteringen ska göras för anläggningar med minst 14 ton koldioxidekvivalenter.

 

När ska rapporten skickas in?

Rapporten ska skickas in senast 31 mars. Om rapporten lämnas in senare ska Miljö- och byggkontoret besluta om en miljösanktionsavgift enligt 9 kap 7 § Förordning (2012:259) om miljösanktionsavgifter.

 

Vem ska rapportera?

Den som är operatör för en anläggning ska rapportera. Det är normalt sett den som är ägare som är operatör.

 

Vad är en anläggning?

En anläggning omfattar de kyl-, luftkonditionerings- eller värmepumpsutrustningar som används i en och samma verksamhet av samma operatör (SFS 2016:1128 4§).

Senast uppdaterad 2018-10-18

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.