Dödsboanmälan

När en person avlidit ska ett avslut göras av dödsboet. Dödsboet är en sammanställning av den avlidnes tillgångar och skulder.

En bouppteckning ska göras om det i dödsboet finns fastighet eller tomträtt. Bouppteckning bör även göras i de fall där mer efterforskningar av dödsboets tillgångar krävs. Läs mer om bouppteckning på Skatteverkets hemsida, länk finns nedan.

En bouppteckning kan ersättas med en dödsboanmälan om den avlidnes tillgångar inte räcker till annat än begravningskostnader och andra utgifter i samband med dödsfallet. En dödsboanmälan bör göras så snart som möjligt och helst inom två månader från dödsfallet.

Viktigt att tänka på vid dödsfall

  • Kontakta banken och stoppa alla automatiska överföringar samt räkningar som betalas via autogiro.
  • Meddela fordringsägarna att en dödsboutredning pågår.
  • Räkningar som avser dödsboet ska inte betalas förrän dödsboanmälan är klar.
  • Tillgångarna som finns i dödsboet på dödsdagen och alla inkomster som därefter kommer in på bankkontot ska i första hand användas till begravningskostnaderna. Tillgångar som även ska räknas med är överskjutande skatt, eventuella återbetalningar från betalkort och utbetalningar från försäkringar. Tillgångar i dödsboet kan till exempel vara bohag, bil, båt, andra fordon, konst, smycken eller obligationer.
  • Spara alla kvitton från begravningen, de är viktiga för dödsboutredningen.
  • Om man vid dödsfallet var gift, tas vid bedömning av tillgångar hänsyn till den avlidnes andel i den andra makens giftorättsgods.

Som en del i dödsboutredningen ska handläggare göra ett hembesök i dödsboet. Om dödsboet redan är avyttrat är det inte säkert att socialtjänsten kan göra en dödsboanmälan och en bouppteckning måste istället göras.

När en person avlider ska en boutredning alltid genomföras. Utgångspunkten är att den avlidnes anhöriga ska förvalta dödsboet samt ta hand om begravningen. Socialnämnden är endast ansvarig för boets provisoriska förvaltning till dess att nämnden spårat och underrättat dödsbodelägare. Om dödsbodelägare inte kan ta hand om dödsboet så är det socialnämnden som är ansvarig för förvaltningen. I de fall socialnämnden förvaltar dödsboet tas en avgift ut på 354kr/timme exklusive moms.

Är situationen i dödsboet sådan att dödsboanmälan kan ske tar du snarast kontakt med handläggare:

Telefonkontakt 0929-172 17

E-post: administrator stif

Ekonomiskt bistånd till begravningskostnaderna

Om dödsboets tillgångar inte räcker till begravningskostnaderna finns möjlighet att ansöka om ekonomiskt bistånd till dessa, länk finns nedan.


Länk
Skatteverket: http://www.skatteverket.se/privat/folkbokforing/narenanhorigdor/bouppteckning

Ekonomiskt bistånd: http://www.alvsbyn.se/omsorg-och-stod/individ-och-familj/arbete-och-integration/forsorjningsstod/

Senast uppdaterad 2019-07-24

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.