Organisation

Älvsbyns kommun är en organisation där verksamheten bedrivs både i förvaltnings- och bolagsform. Totalt har koncernen en omslutning på runt 700 miljoner kronor och antalet tillsvidareanställda var 724 i februari 2022. Det finns en gemensam förvaltning och tre kommunala bolag.

De personer som du möter ute i den dagliga verksamheten är anställda inom förvaltningar och bolag. Det kan till exempel vara fastighetsskötare, bibliotekarier, elektriker, lärare, förskole- och hemtjänstpersonal. Deras uppgift är att se till att det fungerar så som kommunstyrelsen beslutat och så att du som berörs blir nöjd.

Förvaltningen

I kommunen finns endast en förvaltning. All operativ verksamhet finns samlad inom kommunstyrelsen med kommunchef Anna Lindberg som högste ansvarige tjänsteman. Förvaltningen sköter styrelsens administration, verkställer och följer upp de beslut som styrelsen fattar.

I förvaltningen finns Kommunchefens stab och fem verksamhetsområden; Drift och service, Kultur och fritid, Samhällsbyggnad, Social verksamhet och Utbildning.

Kommunchefens stab ansvarar för att stödja den politiska ledningen och verksamheterna genom att tillhandahålla administrativt stöd exempelvis inom strategi-, ekonomi- och personalfrågor.

Organisationskiss Politik + Verksamhetsområde, gäller fr 230101 (uppdaterad 221202)

Bolag

Moderbolaget heter Älvsbyns Kommunföretag AB. Därutöver finns två dotterbolag. Älvsbyns Fastigheter AB ansvarar för kommunens fastighetsförvaltning, markfrågor med mera, Älvsbyns Energi AB tillhandahåller fjärrvärme, samt ansvarar för kommunens renhållning, gator, vatten och avlopp.

Senast uppdaterad 2023-08-23

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.