Organisation

Älvsbyns kommun är en organisation där verksamheten bedrivs både i förvaltnings- och bolagsform. Totalt har koncernen en omslutning på 366 miljoner kronor och antalet anställda är cirka 1 200. Det finns en gemensam förvaltning och tre kommunala bolag.

De personer som du möter ute i den dagliga verksamheten är anställda inom förvaltningar och bolag. Det kan till exempel vara fastighetsskötare, bibliotekarier, elektriker, lärare, förskole- och hemtjänstpersonal. Deras uppgift är att se till att det fungerar så som kommunstyrelsen beslutat och så att du som berörs blir nöjd.

Bolag

Moderbolaget heter Älvsbyns Kommunföretag AB. Därutöver finns två dotterbolag. Älvsbyns Fastigheter AB ansvarar för kommunens fastighetsförvaltning, markfrågor med mera Älvsbyns Energi AB, tillhandahåller fjärrvärme, ansvarar för kommunens fibernät samt renhållning, gator, vatten och avlopp.

Förvaltningen

I kommunen finns endast en förvaltning. All operativ verksamhet finns samlad inom kommunstyrelsen med kommunchef Anna Lindberg som högste ansvarige tjänsteman. Förvaltningen sköter styrelsens administration, verkställer och följer upp de beslut som styrelsen fattar.

Kommunledningskontoret är en egen resultatenhet och svarar för kommunstyrelsens administration och verksamhetens behov av stöd i form av ekonomi-, IT- och personalfrågor. Kommunledningskontoret har till uppgift att stödja den politiska ledningen och verksamheterna genom att tillhandahålla administrativt stöd. I det ingår ekonomisk planering och uppföljning, budgetarbete, IT-frågor och andra strategiska frågor av övergripande karaktär som till exempel personalpolitik. Enheten leds av Crister Lundgren.

Organisationen, Politik + Förvaltning, gäller fr 210101 (uppd 210118)

Senast uppdaterad 2022-01-11

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.