Inloggning i verksamhetssystem

På denna sida finns länkar till inloggning i olika personalsystem för anställda vid Älvsbyns kommun.

 

Visma (tidigare Aditro) Visma logotyp

Självservice – Medarbetare

Logga in till ekonomisystem

 

Adato – rehabiliteringsverktyg

Adato inloggning

 

Arena Arena logotyp

Logga in till Arena Budget

 

Delegering av Läkemedel/Förflyttningsteknik (Sjuksköterskor/Arbetsterapeuter/Fysioterapeuter)

Bokning sker via samordnare i respektive verksamhet och gäller för vikarier och tillsvidareanställd personal.

Bokning till sommarutbildningen sker via samordnare i respektive verksamhet och gäller för vikarier.

Kunskapstest för delegering av läkemedel/insulin

Länk till information angående delegering:

http://www.alvsbyn.se/personalsida/verksamheter-i-kommunen/halso-och-sjukvard/kvalitet-och-sakerhet/delegering

 

E-tjänster

Inloggning för handläggare och interna e-tjänster
(Norrbottens e-nämnds e-tjänsteplattform Open ePlatform)

 

JP Infonet JP infonet

JP Infonet

 

Kartor

Inloggning för att titta på kartor (Gis-portalen)

 

Lotus Notes Lotus

Logga in till webbmailen

 

Mercell Direktupphandlingsverktyg
Logga in Direktupphandling

 

Motorvärmarplats

Ansökan och uppsägning av motorvärmarplats finns bland kommunens interna e-tjänster

 

Office 365 Arbets- eller skolkonto

Logga in i Office365

 

Phoniro Phoniro

Phoniro

 

Pulsen

Combine – inloggningssätt (pulsencombine-a.se) Combine myndighet

Combine – inloggningssätt (pulsencombine-a.se) Combine utförare

Utbildningsmaterial Pulsen Combine

 

Q-PARK/AIMOPARK

Logga in på Q-Park/AIMOPARK

 

ReachMee

ReachMee rekryteringssystem

 

Social dokumentation, webbutbildning

Nestor – Webbaserad utbildning

 

Stratsys

Stratsys inloggning

 

Timecare Timecare

TimeCare Pool Vikariekalender

TimeCare Schemaansvarig

TimeCare Planering Web 

Time Care Multi Access

 

Webbplatsen

Inloggning för att redigera webbplatsen

 

Senast uppdaterad 2023-12-05

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.