Återställningsbidrag

Återställningsbidraget är ett bidrag som riktar sig till ägare av hyreshus och bostadsrättshus samt hus med ägarlägenhetsfastigheter.

Återställningsbidraget finns för att uppmuntra bland annat bostadsrättsföreningar och hyresvärdar att samtycka till att en boende låter utföra anpassningar med stöd av bostadsanpassningsbidrag.

Bidraget kan ge dig som ägare rätt till ersättning för kostnader för att återställa anpassningsåtgärder. Bidraget är kommunalt och söks hos kommunen där huset finns.

Ansök om återställningsbidrag hos din kommun

Om du vill ansöka om återställningsbidrag ska du vända dig till kommunen där huset finns. Möjligheterna att få bidrag ser olika ut för olika ägarkategorier. Vänd dig till din kommun för mer information om återställningsbidraget.

Kontakt

Kontakta kommunens handläggare för bostadsanpassning via kommunens växel 0929-170 00.

Lämna ett meddelande så ringer vi upp så snart det finns möjlighet.

Externa Länkar

Läs mer om återställningsbidrag på Boverkets hemsida:

Vad är återställningsbidrag?

Återställningsbidrag