Barn- och familjeenheten

Barn och familjeenheten är ett samarbete mellan skolan och socialtjänsten. Vi som arbetar på enheten är familjepedagoger, socialsekreterare, skolkurator, skolsköterska samt tal/specialpedagog. Vi har även tillgång till skolläkare samt psykologer på konsultbasis.

barn11

Vårt uppdrag
Vi erbjuder barn och familjer i Älvsbyns Kommun rådgivning och stöd i pedagogiska, medicinska, sociala och andra livsfrågor. Arbetet sker i samarbete med vårdnadshavare och barnet/den unge. Målgruppen består av familjer, barn och unga i behov av särskilt stöd 0-20 år.Barn- och familjeenheten ska svara för service, upplysningar, råd och stöd som vilar på frivillig grund. Vi utreder även behov av bistånd exempelvis i form av kontaktperson, familjehem, kontaktfamilj och familjeteam.Verksamheten svarar även för ärenden som har med exempelvis vårdnad, boende och umgänge att göra samt faderskapsbekräftelser och familjerådgivning.

Råd- och stödtelefon
Familjeteamet tar emot råd- och stödsamtal alla vardagar mellan 7:30-16:00.
Om vi inte svarar så lämna gärna ett meddelande så ringer vi upp dig.
Tel: Marina Öberg 070-270 02 43
Tel: Catarina Jonsson 070-228 44 76 (OBS from 20/11)

Anmälningar
Socialsekreterare tar emot anmälningar som rör barn och unga.
Telefontid alla vardagar mellan 8.00-10.00
Tel: 0929-173 99

Läs mer om anmälan här.
Vi nås även via socialsekreterare@alvsbyn.se

För konsultation eller övriga frågor nås socialsekreterare säkrast mellan 10.00-12.00

Övrig tid, kvällar och helger, om det är akut -ring polisen! tel: 112

Besöksadress och Öppettider
Barn och familjeenheten, Medborgargatan 2 (Forumhuset)
Postadress: Älvsbyns kommun, Barn och familjeenheten, 942 85 Älvsbyn
Telefon: 0929-170 00 vxl
Fax: 0929-173 90

Måndag-torsdag kl 08.00-17.00 och fredag kl 08.00-16.00.
Sommartid 19/5-8/9 kl 08.00-16.00.
Dag före röd dag 08:00-13:00

Vill du som barn/ungdom veta mer om socialtjänsten?
Klicka in på koll på soc.
Här finns möjlighet att ställa frågor, chatta, se på filmer, lyssna på berättelser av unga samt få förklaringar av svåra ord och annat som du kan möta i kontakten med socialtjänsten. Informationen på den här webbplatsen vänder sig till barn och unga och utgår från deras rättigheter och möjligheter till stöd från socialtjänsten.

Senast uppdaterad 2019-04-12

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.