Kvalitet och säkerhet

Riktlinjer och information för vård- och omsorgspersonal.

Kvalitetochsakerhet

Älvsbyns kommun har ansvar för att bedriva hälso- och sjukvård så att den uppfyller krav på en god vård. För att nå framgång i detta krävs ett väl fungerande kvalitetssystem som gör att verksamheten systematiskt och fortlöpande kan utvecklas och säkras.

För all hälso- och sjukvård i Älvsbyns kommun ska kvalitetssystemet innehålla planering, utförande, uppföljning och utveckling. Syftet är att säkerställa kvalitet och säkerhet i vård och omhändertagande.

För detta behövs det rutiner, riktlinjer och kvalitetsdokument som verksamheten använder i det dagliga arbetet.

Ansvarig för uppdateringen av dokumenten är Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska (MAS).

Senast uppdaterad 2024-02-21

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.