KAP-KL

KAP-KL är ett tjänstepensionsavtal för dig som är anställd inom kommun eller region och/eller:

  • är född 1957 eller tidigare.
  • omfattas av förmånsbestämd ålderspension och valt att kvarstå i KAP-KL, se nedan.
  • till någon del påbörjat uttag av förmånsbestämd pension från KAP-KL.
  • beviljats särskild avtalspension (SAP eller SAP-R).
  • har en pågående öppen sjukersättning.

Förmånsbestämd ålderspension – lön över 46 438kr/månad

Du som tjänar mer än 46 438 kr/mån (2023) har även rätt till en förmånsbestämd ålderspension. Den garanterar dig en pension som motsvarar en viss procent av din slutlön vid pensionsåldern. Den förmånsbestämda ålderspensionen börjar du tjäna in från 28 års ålder och till och med 65 års ålder. Den baseras på:

  • Din pensionsgrundande lön.
  • Den tid du har arbetat efter 1998 plus eventuell tid från äldre pensionsavtal före 1998 (läs mer under Intjänad pensionsrätt, IPR).

För att få hel förmånsbestämd ålderspension måste du ha arbetat i 30 år. Den förmånsbestämda ålderspensionen betalas ut livslångt när du går i pension och betalas tidigast från 61 års ålder och senast från gällande LAS-ålder, eller när du avslutar din anställning. Slutar du innan pensionen får du i stället en livränta.

Senast uppdaterad 2023-08-22

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.