Försäkringar

Du är försäkrad genom din anställning!

De kollektivavtalade försäkringarna ger ökad trygghet för dig och är ett extra skydd utöver de lagstadgade försäkringarna. Det är en unik trygghet där alla försäkras på lika villkor.

Om du blir sjuk

  • Avtalsgruppsjukförsäkring, AGS-KL, gäller om du är sjuk och har rätt till sjukpenning eller sjukersättning/aktivitetsersättning från Försäkringskassan
  • Trygghetsförsäkring vid arbetsskada, TFA-KL, gäller om sjukdomen orsakats av arbetsskada
  • Avgiftsbefrielseförsäkring betalar pensionsavgift enligt pensionsavtalet KAP-KL, AKAP-KL eller PFA om du har sjukersättning/aktivitetsersättning

Läs mer om sjukförsäkringen och gör din anmälan direkt hos AFA Försäkring.

Om du skadas i arbetet

  • Trygghetsförsäkring vid arbetsskada, TFA-KL, gäller vid olycksfall i arbetet, vid olycksfall på väg till eller från arbetet (utom vid trafikskada) och vid arbetssjukdom
  • Avtalsgruppsjukförsäkring, AGS-KL, gäller vid olycksfall till eller från arbetet
  • Avgiftsbefrielseförsäkring betalar pensionsavgift enligt pensionsavtalet KAP-KL, AKAP-KL eller PFA om du får arbetsskadelivränta

Läs mer om arbetsskadeförsäkringen och gör din anmälan direkt hos AFA Försäkring.

Ersättning vid dödsfall

Tjänstegrupplivförsäkringen TGL-KL är en kollektivavtalad försäkring som kan ge efterlevande ersättning vid dödsfall. Det är alltid arbetsgivaren som anmäler dödsfallet till KPA Liv.

Läs mer om tjänstegrupplivförsäkringen TGL-KL hos KPA.

Mer information

Sjukdom och arbetsskada anmäler du enklast på www.afaforsakring.se.
När du anmäler sjukdom eller arbetsskada sker anmälan till avgiftsbefrielseförsäkringen automatiskt.

Är det något du undrar över är du välkommen att kontakta någon av arbetsgivarens försäkringsinformatörer;

Du kan även kontakta din försäkringsinformatör på arbetsplatsen eller din fackliga representant.

Här hittar du mer information

Afa försäkringar logotyp

KPA pension logotyp

Senast uppdaterad 2024-04-26

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.