Handlingsprogram vid dödsfall

Inträffar dödsfallet vardagar klockan 08.00 – 17.00 tar tjänstgörande sjuksköterska kontakt med vårdcentralen

Inträffar dödsfallet på annan tid än som ovan angivits tar tjänstgörande sjuksköterska kontakt med jourhavande läkare, som ger riktlinjer om fortsatt handläggning.

Omhändertagandet av den döde får ske först efter att läkaren givit klartecken.

Den läkare som konstaterar dödsfallet ansvarar för att patientansvarig läkare informeras om dödsfallet. Det är viktigt att det blir helt klart vem som underrättar anhöriga!

Person boende i kommunalt särskilt boende

Person boende i kommunalt särskilt boende avlider. Vardagar 08.00 – 17.00 kontaktas ansvarig läkare. Övrig tid avgör kommunsköterskan om läkare ska kontaktas omedelbart eller på morgonen kommande vardag. Avgörande för detta är ifall dödsfallet är väntat eller inte, eventuellt särskilda omständigheter kring dödsfallet samt anhörigas och personalens eventuella önskemål. Vid osäkerhet ska telefonkontakt tas med läkare vid jourcentralen.

Person avlider oväntat i sitt hem

Person avlider oväntat i sitt hem. Vid osäkerhet om personen är död eller inte tillkallas ambulans.

När personen utan tvekan har avlidit ska läkare vid vårdcentralen (mellan 08.00 – 17.00) Patientansvarig läkare, eller då denne ej är anträffbar, jourhavande läkare, konstaterar dödsfallet eller jourcentralen (17.00 – 08.00) omedelbart kontaktas. Polis ska tillkallas vid oväntade dödsfall

Senast uppdaterad 2021-07-30

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.