Anslagstavla – officiell

Detta är Älvsbyns kommuns officiella kommunala anslagstavla.

Här anslås bland annat de beslut som fattas av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunens nämnder. På anslagstavlan anslås även kungörelsen till kommunfullmäktige.

Anslagstavlan har en direkt rättslig betydelse eftersom tidpunkt för anslag av justerade protokoll är utgångspunkt för beräkning av tid för överklagande av kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens och nämnders beslut.

Om du vill överklaga ett kommunalt beslut hittar du mer information på sidan:
www.alvsbyn.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut

Ansvarig för anslagstavlan är kommunstyrelsen.


Officiell anslagstavla 

Tillkännagivande av sammanträden

Sammanträdesplan 2019

Föredragningslista KF 2019-10-21

Tillkännagivande av justerade protokoll

ANSLAGSBEVIS
Organ: Barn- och fritidsutskottet
Sammanträdesdatum: 2019-10-08
Protokollet är anslaget: 2019-10-16–2019-11-07
Förvaringsplats för protokoll: Kommunkansliets arkiv

ANSLAGSBEVIS
Organ: Socialutskottet (§134)
Sammanträdesdatum: 2019-10-16
Protokollet är anslaget: 2019-10-16–2019-11-07
Förvaringsplats för protokoll: Kommunkansliets arkiv, Michelle Engman

ANSLAGSBEVIS
Organ: Miljö- och byggnämnden
Sammanträdesdatum: 2019-10-01
Protokollet är anslaget: 2019-10-10–2019-11-01
Förvaringsplats för protokoll: Kommunkansliets arkiv

ANSLAGSBEVIS
Organ: Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2019-09-30
Protokollet är anslaget: 2019-10-07–2019-10-29
Förvaringsplats för protokoll: Kommunkansliets arkiv, Lilian Johansson

ANSLAGSBEVIS
Organ: Personalutskottet
Sammanträdesdatum: 2019-09-18
Protokollet är anslaget: 2019-10-02–2019-10-25
Förvaringsplats för protokoll: Kommunkansliets arkiv, Sandra Viström

ANSLAGSBEVIS
Organ: Barn- och fritidsutskottet
Sammanträdesdatum: 2019-09-03
Protokollet är anslaget: 2019-09-30–2019-10-22
Förvaringsplats för protokoll: Kommunkansliets arkiv

ANSLAGSBEVIS
Organ: Servicenämnden Piteå & Älvsbyn
Sammanträdesdatum: 2019-09-19
Protokollet är anslaget: 2019-09-30–2019-10-23
Förvaringsplats för protokoll: Kommunkansliets arkiv, Lilian Johansson

Justerade protokoll finns på:
www.alvsbyn.se/kommun-och-politik/politik/protokoll

Övriga kungörelser/tillkännagivanden

● Beslut om flyttning av fordon enligt lagen (1982:129) och
förordningen (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall: 
Fordonsvrak övergår omedelbart i kommunens ägo vid flyttning. 
Fordonsvrak kommer efter flyttning omedelbart att skrotas.
Fordonsägare är ersättningsskyldiga för följande:

1. transport av fordonet,
2. förvaring av fordonsvrak i avvaktan på att det undanskaffas,
3. skrotning eller undanskaffande på annat sätt av fordonsvrak,
4. förvaring och tillsyn av fordonet på särskild uppställningsplats,
5. värdering av fordonet,
6. kungörelse om flyttning av fordonet.

Fordonsvraken AJJ392, BTF234, DBO662, FJF065, HOY393, KJF465, KKS384, NCZ117 OFH276, SDF140 och SXR209 har skrotats.

● KS beslut avseende namninsamling gällande farthinder och lekandebarn-skyltar
Protokollsutdrag 2019-08-26 KS §102

● Detaljplaner:
Fastigheten Lill-Korsträsk 1:15
Del av Älvsbyn 25:1 samt kv. moroten

Senast uppdaterad 2019-10-16

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.