Anslagstavla – officiell

Detta är Älvsbyns kommuns officiella kommunala anslagstavla.

Här anslås bland annat de beslut som fattas av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunens nämnder. På anslagstavlan anslås även kungörelsen till kommunfullmäktige.

Anslagstavlan har en direkt rättslig betydelse eftersom tidpunkt för anslag av justerade protokoll är utgångspunkt för beräkning av tid för överklagande av kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens och nämnders beslut.

Om du vill överklaga ett kommunalt beslut hittar du mer information på sidan:
www.alvsbyn.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut

Ansvarig för anslagstavlan är kommunstyrelsen.


Officiell anslagstavla 

Kungörelse till kommunfullmäktige (dagordning)

 

Tillkännagivande av sammanträden

Föredragningslista KS 2018-12-17

Sammanträdesplan 2018

Tillkännagivande av justerade protokoll

ANSLAGSBEVIS
Organ: Arbete- och omsorgsutskottet
Sammanträdetdatum: 2018-12-05
Protokollet är slaget: 2018-12-12–2019-01-03
Förvaringsplats för protokoll: Kommunkansliets arkiv, Michelle Engman

ANSLAGSBEVIS
Organ: Servicenämnden Piteå & Älvsbyn
Sammanträdetdatum: 2018-12-04
Protokollet är slaget: 2018-12-12–2019-01-02
Förvaringsplats för protokoll: Kommunkansliets arkiv, Lilian Johansson

ANSLAGSBEVIS
Organ: Miljö- och byggnämnden
Sammanträdetdatum: 2018-11-14
Protokollet är slaget: 2018-11-20–2018-12-12
Förvaringsplats för protokoll: Kommunkansliets arkiv

Justerade protokoll finns på:
www.alvsbyn.se/kommun-och-politik/politik/protokoll

Övriga kungörelser/tillkännagivanden

● Beslut om flyttning av fordon enligt lagen (1982:129) och
förordningen (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall:
- inga i dagsläget

● Detaljplaner:
Fastigheten Lill-Korsträsk 1:15
Del av Älvsbyn 25:1 samt kv. moroten

Senast uppdaterad 2018-12-12

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.