Anslagstavla – officiell

Detta är Älvsbyns kommuns officiella kommunala anslagstavla.

Här anslås bland annat de beslut som fattas av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunens nämnder. På anslagstavlan anslås även kungörelsen till kommunfullmäktige.

Anslagstavlan har en direkt rättslig betydelse eftersom tidpunkt för anslag av justerade protokoll är utgångspunkt för beräkning av tid för överklagande av kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens och nämnders beslut.

Om du vill överklaga ett kommunalt beslut hittar du mer information på sidan:
www.alvsbyn.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut

Ansvarig för anslagstavlan är kommunstyrelsen.


Officiell anslagstavla 

Tillkännagivande av sammanträde

Föredragningslista KF 2020-11-30

Sammanträdesplan 2020

Sammanträdesplan 2021

Öppettider 2020 för överförmyndarnämnd i samverkan i Piteå och Älvsbyns kommun

Tillkännagivande av justerade protokoll

ANSLAGSBEVIS

Organ: Socialutskottet
Sammanträdesdatum: 2020-11-18
Protokollet är anslaget: 2020-11-18–2020-12-10
Förvaringsplats för protokoll: kommunledningskontorets arkiv

Organ: Personalutskottet
Sammanträdesdatum : 2020-11-16
Protokollet är anslaget: 2020-11-19–2020-12-11
Förvaringsplats för protokoll: kommunledningskontorets arkiv

Organ: Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2020-11-09
Protokollet är anslaget: 2020-11-13–2020-12-07
Förvaringsplats för protokoll: kommunledningskontorets arkiv

Organ: Norrbottens E-nämnd
Sammanträdesdatum: 2020-11-05
Datum när anslaget sätts upp: 2020-11-06 §§ 20-22, 2020-11-12 §§ 23-26
Datum när anslaget tas ned: 2020-11-28 §§ 20-22, 2020-12-04 §§ 23-26
Förvaringsplats för protokollet: IT-kontoret Luleå kommun

Organ: Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2020-10-26
Protokollet är anslaget: 2020-11-03–2020-11-25
Förvaringsplats för protokoll: kommunledningskontorets arkiv

Organ: Socialutskottet
Sammanträdesdatum: 2020-10-28
Protokollet är anslaget: 2020-10-28–2020-11-19
Förvaringsplats för protokoll: kommunledningskontorets arkiv

Organ: Kommunala valberedningen
Sammanträdesdatum: 2020-10-26
Protokollet är anslaget: 2020-10-27–2020-11-18
Förvaringsplats för protokoll: kommunledningskontorets arkiv

Organ: Personalutskottet
Sammanträdesdatum : 2020-10-21
Protokollet är anslaget: 2020-10-27–2020-11-18
Förvaringsplats för protokoll: kommunledningskontorets arkiv

_____

Justerade protokoll finns på:
www.alvsbyn.se/kommun-och-politik/politik/protokoll

Övriga kungörelser/tillkännagivanden

Beslut om flyttning av fordon enligt lagen (1982:129) och
förordningen (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall:

Kungörelse om flytt av fordon

Älvsbyns Energi AB har lämnat in en anmälan om idrifttagning av en medelstor förbränningsanläggning. Den nya pannan vid fjärrvärmeverket tas i drift 2020-12-15. Uppgifterna tillkännages enligt 23 § Förordning (2018:471) om medelstora förbränningsanläggningar.

 

Senast uppdaterad 2020-11-23

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.