Anslagstavla – officiell

Detta är Älvsbyns kommuns officiella kommunala anslagstavla.

Här anslås bland annat de beslut som fattas av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunens nämnder. På anslagstavlan anslås även kungörelsen till kommunfullmäktige.

Anslagstavlan har en direkt rättslig betydelse eftersom tidpunkt för anslag av justerade protokoll är utgångspunkt för beräkning av tid för överklagande av kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens och nämnders beslut.

Om du vill överklaga ett kommunalt beslut hittar du mer information på sidan:
www.alvsbyn.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut

Ansvarig för anslagstavlan är kommunstyrelsen.


Officiell anslagstavla 

Tillkännagivande av sammanträde

Föredragningslista KS 2020-09-28

Sammanträdesplan 2020

Öppettider 2020 för överförmyndarnämnd i samverkan i Piteå och Älvsbyns kommun

Tillkännagivande av justerade protokoll

ANSLAGSBEVIS

Organ: Kommunstyrelsens budgetberedning
Sammanträdesdatum: 2020-09-17
Protokollet är anslaget: 2020-09-17–2020-10-09
Förvaringsplats för protokoll: kommunledningskontorets arkiv

Organ: Personalutskottet
Sammanträdesdatum: 2020-09-09
Protokollet är anslaget: 2020-09-15–2020-10-07
Förvaringsplats för protokoll: kommunledningskontorets arkiv

Organ: Barn- och fritidsutskottet
Sammanträdesdatum : 2020-09-01
Protokollet är anslaget: 2020-09-09–2020-10-01
Förvaringsplats för protokoll: kommunledningskontorets arkiv

Organ: Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum : 2020-08-31
Protokollet är anslaget: 2020-09-08–2020-09-30
Förvaringsplats för protokoll: kommunledningskontorets arkiv

Organ: Socialutskottet
Sammanträdesdatum: 2020-08-26
Protokollet är anslaget: 2020-09-03–2020-09-25
Förvaringsplats för protokoll: Kommunledningskontorets arkiv

Organ: Miljö- och byggnämnden
Sammanträdesdatum: 2020-08-25
Protokollet är anslaget: 2020-09-02–2020-09-23
Förvaringsplats för protokoll: Miljö- och byggkontorets arkiv

_____

Justerade protokoll finns på:
www.alvsbyn.se/kommun-och-politik/politik/protokoll

Övriga kungörelser/tillkännagivanden

● Beslut om flyttning av fordon enligt lagen (1982:129) och
förordningen (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall:

Kungörelse om flytt av fordon

● Detaljplaner:
Fastigheten Lill-Korsträsk 1:15
Del av Älvsbyn 25:1 samt kv. moroten

Senast uppdaterad 2020-09-24

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.