Anslagstavla – officiell

Detta är Älvsbyns kommuns officiella kommunala anslagstavla. Den tas i drift 1 januari 2018 och ersätter den fysiska som varit placerad i kommunhusets entré.

På denna anslagstavla anslås bland annat de beslut som fattas av kommun- fullmäktige, kommunstyrelsen och kommunens nämnder. På anslagstavlan anslås även kungörelsen till kommunfullmäktige. Anslagstavlan har en direkt rättslig betydelse genom att tidpunkten för anslag av justerade protokoll är utgångspunkt för beräkning av tid för överklagande av kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens och nämnders beslut.

Om du vill överklaga ett kommunalt beslut hittar du mer information på sidan:
www.alvsbyn.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut

Ansvarig för anslagstavlan är kommunstyrelsen.


Officiell anslagstavla 

Kungörelse till kommunfullmäktige (dagordning)

Tillkännagivande av sammanträden

Sammanträdesplan 2018

Tillkännagivande av justerade protokoll

Justerade protokoll finns på:
www.alvsbyn.se/kommun-och-politik/politik/protokoll

Övriga kungörelser/tillkännagivanden

Beslut om flyttning av fordon enligt lagen (1982:129) och
förordningen (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall:
RFZ 527
AAZ 567
BMT 656

Detaljplaner
Fastigheten Lill-Korsträsk 1:15
Del av Älvsbyn 25:1 samt kv. moroten

Senast uppdaterad 2018-08-14

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.