Anslagstavla – officiell

Detta är Älvsbyns kommuns officiella kommunala anslagstavla.

Här anslås bland annat de beslut som fattas av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunens nämnder. På anslagstavlan anslås även kungörelsen till kommunfullmäktige.

Anslagstavlan har en direkt rättslig betydelse eftersom tidpunkt för anslag av justerade protokoll är utgångspunkt för beräkning av tid för överklagande av kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens och nämnders beslut.

Om du vill överklaga ett kommunalt beslut hittar du mer information på sidan:
www.alvsbyn.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut

Ansvarig för anslagstavlan är kommunstyrelsen.


Officiell anslagstavla

Tillkännagivande av sammanträde

Föredragningslista KF 2024-06-28

Kungörelse av tid och plats för slutlig sammanräkning

Valnämndens slutsammanräkning

Kungörelse bolagsstämma ÄFAB, ÄEAB, ÄKFTGAB 2024

Sammanträdesplan för 2024-2025 MBN

Sammanträdesplan 2024-2025 (KF, KS, KS-individ, KFTG och utskott)

Öppettider 2023 för överförmyndarnämnd i samverkan i Piteå och Älvsbyns kommun

Tillkännagivande av justerade protokoll

ANSLAGSBEVIS

Organ: Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2024-06-28
Protokollet är anslaget: 2024-06-28–2024-07-19
Förvaringsplats för protokoll: Kommunkansliet

Organ: Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2024-06-27
Protokollet är anslaget: 2024-06-27–2024-07-19
Förvaringsplats för protokoll: Kommunkansliet

Organ: Valnämnden
Sammanträdesdatum: 2024-06-26
Protokollet är anslaget: 2024-06-27–2024-07-16
Förvaringsplats för protokoll: Kommunkansliet

Organ: Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2024-06-18
Protokollet är anslaget: 2024-06-18–2024-07-10
Förvaringsplats för protokoll: Kommunkansliet

Organ: Miljö- och byggnämnden
Sammanträdesdatum: 2024-06-11
Protokollet är anslaget: 2024-06-18–2024-07-10
Förvaringsplats för protokoll: Samhällsbyggnadskontorets arkiv

Organ: Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2024-06-10
Protokollet är anslaget: 2024-06-18–2024-07-10
Förvaringsplats för protokoll: Kommunkansliet

Organ: Valnämnden
Sammanträdesdatum: 2024-06-12
Protokollet är anslaget: 2024-06-13–2024-07-04
Förvaringsplats för protokoll: Kommunkansliet

Organ: Valnämnden
Sammanträdesdatum: 2024-06-05
Protokollet är anslaget: 2024-06-07–2024-07-01
Förvaringsplats för protokoll: Kommunkansliet

Organ: Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2024-05-31
Protokollet är anslaget: 2024-06-03–2024-06-25
Förvaringsplats för protokoll: Kommunkansliet

 

Justerade KS och KF protokoll finns på:

www.alvsbyn.se/kommun-och-politik/politik/protokoll

Övriga kungörelser/tillkännagivanden

Beslut om flyttning av fordon enligt lagen (1982:129) och
förordningen (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall:

Kungörelse om flytt av fordon