Anslagstavla – officiell

Detta är Älvsbyns kommuns officiella kommunala anslagstavla.

Här anslås bland annat de beslut som fattas av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunens nämnder. På anslagstavlan anslås även kungörelsen till kommunfullmäktige.

Anslagstavlan har en direkt rättslig betydelse eftersom tidpunkt för anslag av justerade protokoll är utgångspunkt för beräkning av tid för överklagande av kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens och nämnders beslut.

Om du vill överklaga ett kommunalt beslut hittar du mer information på sidan:
www.alvsbyn.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut

Ansvarig för anslagstavlan är kommunstyrelsen.


Officiell anslagstavla 

Tillkännagivande av sammanträde

Sammanträdesplan 2021

Miljö- och byggnämndens sammanträdesplan 2021

Öppettider 2021 för överförmyndarnämnd i samverkan i Piteå och Älvsbyns kommun

Tillkännagivande av justerade protokoll

ANSLAGSBEVIS

Organ: Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2021-02-15
Protokollet är anslaget: 2021-02-23 — 2021-03-17
Förvaringsplats för protokoll: kommunledningskontorets arkiv

Organ: Kommunala valberedningen (omedelbar justering)
Sammanträdesdatum: 2021-02-15
Protokollet är anslaget: 2021-02-16–2021-03-10
Förvaringsplats för protokoll: kommunledningskontorets arkiv

Organ: Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2021-02-05
Protokollet är anslaget: 2021-02-09–2021-03-03
Förvaringsplats för protokoll: kommunledningskontorets arkiv

Organ: Norrbottens e-nämnd
Sammanträdesdatum: 2021-01-28
Protokollet är anslaget: 2021-02-08–2021-03-02
Förvaringsplats för protokoll: kommunledningskontorets arkiv

Organ: Socialutskottet
Sammanträdesdatum: 2021-02-03
Protokollet är anslaget: 2021-02-08–2021-03-02
Förvaringsplats för protokoll: IT-kontoret Luleå kommun

Organ: Socialutskottet (omedelbar justering på § 24)
Sammanträdesdatum: 2021-02-03
Protokollet är anslaget: 2021-02-03–2021-02-25
Förvaringsplats för protokoll: kommunledningskontorets arkiv

Organ: Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2021-01-25
Protokollet är anslaget: 2021-02-02–2021-02-24
Förvaringsplats för protokoll: kommunledningskontorets arkiv

Organ: Personalutskott
Sammanträdesdatum: 2021-01-20
Protokollet är anslaget: 2021-02-01–2021-02-22
Förvaringsplats för protokoll: kommunledningskontorets arkiv

Organ: Miljö- och byggnämnden
Sammanträdesdatum: 2021-01-26
Protokollet är anslaget: 2021-02-01–2021-02-22
Förvaringsplats för protokoll: miljö- och byggkontorets arkiv

_____

Justerade protokoll finns på:
www.alvsbyn.se/kommun-och-politik/politik/protokoll

Övriga kungörelser/tillkännagivanden

Beslut om flyttning av fordon enligt lagen (1982:129) och
förordningen (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall:

Kungörelse om flytt av fordon

Senast uppdaterad 2021-02-23

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.