Medborgarförslag

Du som är folkbokförd i Älvsbyn har rätt att lämna förslag på en fråga eller ett ärende som du tycker att kommunfullmäktige ska ta upp.

För att väcka ett medborgarförslag ska du

  • vara folkbokförd i Älvsbyns kommun
  • lämna ett skriftligt förslag och ha beteckningen ”Medborgarförslag”
  • skriva namn, postadress och telefonnummer och skriva under förslaget med din namnteckning

Ett medborgarförslag väcks genom att det lämnas in till kommunen.

Om förslaget

Ett förslag ska handla om ett ämne som hör till fullmäktiges eller en nämnds ansvarsområde. Förslaget får inte handla om ett ärende som rör myndighetsutövning mot enskild. Det får inte heller ha odemokratisk eller rasistisk innebörd.

Ämnen av olika slag får inte tas upp i samma medborgarförslag.

Inför varje fullmäktigesammanträde bereder presidiet inkomna medborgarförslag. På förslag från presidiet beslutar fullmäktige om förslagen får ställas.

Skicka ditt underskrivna medborgarförslag med post till:

Älvsbyns kommun
Kommunchefens stab
942 85 Älvsbyn

Ditt förslag blir en allmän handling

Ditt förslag blir en så kallad allmän och offentlig handling, vilket innebär att vem som helst får ta del av ditt förslag.

Här kan du ta del av de medborgarförslag som kommit in. Vill du ta del av bilagor/handlingar i medborgarförslag kontakta kommunchefens stab.

Senast uppdaterad 2023-02-16

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.