Medborgarförslag

Du som är folkbokförd i Älvsbyn har rätt att lämna förslag på en fråga eller ett ärende som du tycker att kommunfullmäktige ska ta upp.

För att väcka ett medborgarförslag ska du

  • vara folkbokförd i Älvsbyns kommun
  • du kan antingen lämna in ett medborgarförslag elektroniskt via kommunens e-tjänst
  • eller lämna ett skriftligt förslag som har beteckningen ”Medborgarförslag” tillsammans med ditt namn, postadress och telefonnummer. Medborgarförslaget måste skrivas under med din namnteckning

Ett medborgarförslag väcks genom att det lämnas in till kommunen via e-tjänst eller post.

Om förslaget

Ett förslag ska handla om ett ämne som hör till fullmäktiges eller en nämnds ansvarsområde. Förslaget får inte handla om ett ärende som rör myndighetsutövning mot enskild.

Ämnen av olika slag får inte tas upp i samma medborgarförslag.

Inför varje fullmäktigesammanträde bereder presidiet inkomna medborgarförslag. På förslag från presidiet beslutar fullmäktige om förslagen får ställas.

Lämna in ett medborgarförslag via kommunens e-tjänst

Skicka in medborgarförslag

Skicka ditt underskrivna medborgarförslag med post till:

Älvsbyns kommun
Kommunchefens stab
942 85 Älvsbyn

Ditt förslag blir en allmän handling

Ditt förslag blir en så kallad allmän och offentlig handling, vilket innebär att vem som helst får ta del av ditt förslag.

Här kan du ta del av de medborgarförslag som kommit in. Vill du ta del av bilagor/handlingar i medborgarförslag kontakta kommunchefens stab.

Senast uppdaterad 2023-09-20

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.