Så styrs kommunen

Det är valda politiker som beslutar hur kommunen ska organiseras och vilka satsningar som ska göras.

Här på webbplatsen kan du ta del av hur kommunen är organiserad, hur beslut tas och vilka som bestämmer. Har du frågor eller synpunkter är du välkommen att höra av dig. En levande politisk diskussion och dialog med medborgare och andra som berörs är förutsättningar för en fungerande demokrati.

Kommunallagen

Sverige är indelat i kommuner och regioner som sköter på demokratins och den kommunala självstyrelsens grund de angelägenheter som anges i kommunallagen eller annan författning. Enligt kommunallagen måste en kommun ha utsett en fullmäktigeförsamling. Fullmäktige ska tillsätta en kommunstyrelse och de nämnder som därutöver behövs för att fullgöra kommunens uppgifter enligt särskilda författningar och för verksamheten i övrigt. Det måste också finnas revisorer som granskar verksamheterna, en valnämnd som anordnar allmänna val, överförmyndare och räddningstjänst.

Allmänna val

Genom allmänna val vart fjärde år anger medborgarna den politiska sammansättningen i kommunfullmäktige. I kommunstyrelsen och övriga nämnder återfinns motsvarande mandatfördelning. I Älvsbyn organiseras valen av den lokala valnämnden.

Så styrs Sverige

Regeringskansliets webbplats kan du läsa om hur Sverige styrs. Sverige är unikt på många sätt, bland annat genom rätten till insyn i all offentlig verksamhet. Offentlighetsprincipen är central i den svenska rättsordningen och betyder att du har rätt att ta del av information om statens och kommunernas verksamhet.

Senast uppdaterad 2022-10-18

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.