Om Personalsidan

Vad är personalsidan?

Älvsbyns kommuns personalsida är som ett för allmänheten öppet ”intranät”. Ett skäl att ”intranätet” ligger öppet är ett strategiskt beslut om att öka tillgängligheten till offentlig information som kommunen har. Men i första hand är informationen avsett för dig som är anställd av Älvsbyns kommun.

Här hittar du information som berör dig och ditt arbetet. Sidan är uppbyggd så att den mesta informationen kommer du åt var du än är utan att logga in, medan viss information kommer du bara åt när du surfar in till den via din arbetsdator eller är inloggad. Exempelvis attestering av fakturor och stämpling av arbetstid kräver inloggning.

Pärleporten

Informationen på den tidigare intranätsidan Pärleporten är flyttad till Personalsidan och intranätet är stängt ner.

För Redaktörer och Skribenter

För att enkelt kunna administrera Personalsidan har vi valt samma tekniska plattform och samma administrativa verktyg, WordPress, som används för hemsidan www.alvsbyn.se. Det innebär att de som idag har kunskap och behörighet att publicera och uppdatera information på hemsidan också kommer att kunna publicera och uppdatera information på Personalsidan.

För att utseendemässigt skilja den publika hemsidan från Personalsidan kommer vi att införa något grafiskt moment som tydliggör att besökaren hamnat på det öppna ”intranätet”. Det gäller för alla sidor som publiceras under Personalsidans startsida.

Ansvar

Ansvarig för Personalsidans startsida är kommunens informatör, IT-chef och kanslichef och det är dessa du skall kontakta om du vill ha information publicerad där.

I övrigt gäller följande ansvar:

Grafisk profil – Informatör
Inloggning i personalsystem – IT-chef
Manualer och instruktioner – Informatör
Om personalsidan – Informatör

Verksamheter i kommunen:

Barn och utbildning – Skolchef
Ekonomi – Ekonomichef
Hälso- och sjukvård – Medicinskt ansvarig sjuksköterska
IT – IT-chef
Kansli – Kanslichef
Kommungemensam – Kanslichef
Kostverksamheten – Kostchef
Miljö- och byggkontoret – Miljö- och byggchef
HR – Personalchef
Socialtjänst – Socialchef

Ansvariga äger rätt att utse redaktörsansvar inom egen organisation

Senast uppdaterad 2018-04-18

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.