Larmrutiner särskilt boende

Kontrollera att larmknappen till trygghetslarmet fungerar genom att provlarma en gång i kvartalet, 1:a veckan i nytt kvartal. Kontaktpersonen ansvarar för att kontrollen bli utförd. Vid samma tillfälle kontrolleras att dörrlarm, trampmattor, och sensorlarm fungerar.

Kontaktpersonen dokumenterar med datum att kontrollen är utförd i Sofia HSL under allmänna uppgifter, skydd och säkerhet och vidare under funktionskontroll larm. Dokumentera även datum när nästa kontroll ska utföras.

När batterilarm visas i displayen på COBS-telefonen – byt ut den larmknappen. Larmknappar där batteriet tagit slut lämnas till områdeschefen. Områdeschefen ansvarar för att skicka den gamla larmknappen för utbyte.

Batterierna till COBS-telefonerna ska bytas vb. Ansvarig för detta är områdeschefer.

Tillbehör till COBS-telefon förvaras hos områdeschef på respektive boende. Undantag finns för korttidsboende Källbacken där tillbehören förvaras på enheten.

Vid fel på trygghetslarmen ring alltid oavsett dag eller tid på dygnet telefonnummer: 020-66 11 11.

Senast uppdaterad 2021-12-21

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.