Obduktion

Klinisk obduktion

Klinisk obduktion kan behöva utföras för att dödsorsaksintyg ska kunna utfärdas. Samråd med anhöriga ska alltid ske angående eventuell obduktion. Dels kan anhöriga ha önskemål om att obduktion ska utföras för att så säkert besked om dödsorsak som möjligt ska kunna erhållas, dels kan anhöriga ha önskemål om att obduktion inte ska utföras. Om läkaren bedömer att obduktion är nödvändig för att försöka fastställa dödsorsaken ska obduktion utföras även om anhöriga önskar att man ska avstå – läkaren utövar i denna roll en myndighetsfunktion och detta ska då förklaras för anhöriga.

Remiss för obduktion skickas till Sunderbyns sjukhus. Kontakt ska tas med obduktionstekniker per telefon, kroppen ska märkas med lapp om obduktion och transport via begravningsfirma ordnas och betalas via vårdcentralen.

Senast uppdaterad 2021-08-12

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.