Miljöfarlig verksamhet

Som företagare har du ett ansvar för att din verksamhet inte skadar omgivningen. För vissa miljöfarliga verksamheter måste du göra en anmälan eller söka ett tillstånd. Vad gäller för din verksamhet?

Med miljöfarlig verksamhet menas all användning av mark, byggnader eller anläggningar som på ett eller annat sätt innebär utsläpp till mark, luft eller vatten eller annat som innebär olägenhet för människors hälsa eller miljön. Verksamheter som kan klassas som miljöfarliga kan till exempel vara industrier, bensinstationer, verkstäder, lantbruk, avlopps- och avfallsanläggningar. För en fullständig förteckning, följ länken till miljöprövningsförordningen (2013:251).

Det är viktigt att du som driver miljöfarlig verksamhet känner till att Miljöbalken är den samlade miljölagstiftningen i Sverige som styr allt som kan påverka hälsa och miljö negativt. Reglerna omfattar bland annat miljöfarlig verksamhet, kemikaliefrågor och naturvårdsfrågor. För miljöfarlig verksamhet gäller även annan lagstiftning, till exempel byggnads- och brandskyddslagstiftning.

Länkar

Kemikalieinspektionen

Vägledning om miljörapportering

Miljösanktionsavgifter

Ansöka om tillstånd hos Länsstyrelsen

Senast uppdaterad 2021-09-28

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.