Kvalitetssäkring av medicintekniska produkter

Anskaffning, användning och underhåll av medicintekniska produkter ska utföras på ett sådant sätt att följande förutsättningar blir uppfyllda.

Den medicintekniska produkten ska under sin livstid leverera den specificerade funktionen var gång den används. Produkten ska inte utsätta vårdtagare eller personal för skada eller onormalt obehag.

Produkt som inte längre uppfyller kraven i den specifika funktion den är avsedd för, ska tas ur bruk och flyttas från arbetsplatsen.

Produkt bör användas för den boendes bästa, öka kvaliteten och säkerheten i vården, ge en bättre arbetsmiljö för personalen (verksamhetens produktivitet och ekonomi).

Ansvar

Ansvariga för medicinska produkter svarar för att:

  • lämpliga produkter används
  • att produkterna är kontrollerade innan de tas i bruk
  • att instruktion för användning och teknisk dokumentation finns tillgänglig
  • att produkterna underhålls regelbundet
  • att produkterna kasseras när de inte längre är funktionella
  • att den tekniska produkten är lämplig och att brukarna ska ha tillräckliga kunskaper och kunna hantera produkten
  • att personalen är kompetent att hantera produkterna. Arbetsterapeuten utbildar. Arbetsledaren ansvarar för att personalen har fått utbildning
  • rapportering avvikelse/tillbud vid användning av tekniska produkter

Lagstöd

Socialstyrelsens föreskrift om användning av medicintekniska produkter (SOSFS 2008:1)

Senast uppdaterad 2021-08-12

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.