Hygien

All vård och omsorg som bedrivs i kommunal regi ska enligt Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) vara av god kvalitet. God vårdkvalitet förutsätter en god hygienisk standard och anges sedan 1 juli 2006 som ett specificerat krav i Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30).

För patienter/brukare innebär en god hygienisk standard att risken för att drabbas av en vårdrelaterad infektion ska vara så liten som möjligt.

En vårdrelaterad infektion är en infektion som uppkommer hos person under sluten vård eller till följd av åtgärd i form av diagnostik, behandling eller omvårdnad inom övrig vård och omsorg, eller som personal som arbetar inom vård och omsorg ådrar sig till följd av sin yrkesutövning. (Socialstyrelsens terminologibank 2017). Vårdrelaterade infektioner är vårdskador som innebär stora kostnader för samhället och ett stort lidande för patienterna/brukarna. De är möjliga att förebygga genom ett systematiskt kvalitetsarbete.

Under denna flik hittar du information om:

  • Livsmedelshygien
  • Regionala riktlinjer vårdhygien
  • Länk till sjukvårdsrådgivningen
  • Skabb
  • Smittskydd
  • Vinterkräksjukan
  • Vårdrelaterade infektioner

Länsövergripande Riktlinjer vårdhygien 2018 – 2020

Lokal rutin vinterkräksjuka

Calicivirus ordinärt boende 2017 – 2019

Livsmedelsverket

Livsmedelsverkets hemsida

Senast uppdaterad 2023-03-10

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.