• Välkommen till Älvsbyns gymnasium

    På Älvsbyns gymnasium har alla elever har tillgång till egen bärbar dator och trådlöst nätverk på skolan.

  • Elevfiket

    I anslutning till elevfiket finns bland annat biljardbord.

Aktuella länkar

Dexter It’s Learning Skola24 Office 365 CSN Universitetskanslersämbetet (UKÄ) Universitets- och högskolerådet (UHR) Skolverket Arbetsförmedlingen Inläsningstjänst Kopieringsguide för grund- och gymnasieskola, vuxenutbildning m fl Information om ledighet/frånvaro samt om systemet…

Aktuellt just nu – Programutbud

Följande program finns att söka vid Älvsbyns Gymnasium.
Varmt välkommen till oss!

Biblioteket i gymnasiet

Öppettider Måndag 8.00-16.00 Tisdag 8.00-16.00, obemannat Onsdag 8.00-16.00 Torsdag 8.00-16.00 Fredag 8.00-15.00, obemannat Lovdagar har biblioteket stängt   Gymnasiebiblioteket servar Älvåkraskolan, Älvsbyns Gymnasium och Vuxenutbildningen. På biblioteket jobbar bibliotekarie Maria…

Gymnasiets personal

Här hittar du telefonnummer till lärare, skolassistent, studie- och yrkesvägledare, rektor...

Klagomålshantering

Om du har några klagomål eller synpunkter på verksamheten hoppas och vill vi att du framför dem direkt till oss på  klagomålsblankett som du hittar via länken nedan. Klagomålshantering Älvsbyns…

Kostinformation

Matsedel       

Ledighet för elever som går på gymnasieskola

I Gymnasieförordningens 12:e kapitel 2§ finner man följande text: ”Rektor får bevilja en elev ledighet från skolarbetet för enskilda angelägenheter. Rektor får även bevilja en elev ledighet från skolarbetet om…

Lokala handlingsplaner

Drogpolicy  2017/2018  

Läsårsplaner

Höstterminen 2020: Skolstart 20 augusti (v 34) Läslov (Höstlov) 26-30 oktober (v 44) Lovdag 11 december (v 50) Jullov 23 december – 10 januari (onsdag v 52 – fredag v…

Om nationell idrottsutbildning (NIU)

Vid Älvsbyns gymnasium finns nationella idrottsutbildningar inom idrotterna;

längdskidåkning,
orientering
och
skidorientering.

Om närvaro i skolan

Då gymnasieskolan är en frivillig skolform förekommer ibland en missuppfattning att även närvaron på lektionerna är frivillig. Så är inte fallet! När man blivit antagen till ett gymnasieprogram och accepterat…

Sjukanmälan!

Sjukanmälan för gymnasieelever ska ske till skolassistenten, Anneli Lindmark, på telefonnummer

0929-173 02

Telefonen öppnar kl 08.00.

Omyndiga elever måste sjukanmälas av målsman.

Skolexpedition

Gymnasiechef Inger Grankvist Tel: 0929-173 00 SYV Ulla Bergkvist Tel: 0929: 0929-173 01 Skolassistent Anneli Lindmark Tel: 0929-173 02 FAX 0929-173 04

Studie- och yrkesvägledare (SYV)

Jag heter Ulla Bergkvist och arbetar som studie- och yrkesvägledare vid Älvsbyns Gymnasium. Studie- och yrkesvägledning är en professionell verksamhet som syftar till att hjälpa elever när det gäller val…

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.