Boendestöd

En hjälp till ett bättre vardagsliv

Boendestöd är till för dig som har svårt att hantera vardagslivet på grund av en fysisk eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Stödet anpassas efter just dina behov så att du ska få redskap till ett bättre liv. Du kommer att få hjälp av särskilda boendestödjare. De finns i din närhet för att stötta dig både hemma och ute i samhället på olika sätt. Boendestödet kostar dig ingenting.

Ansökan om boendestöd

Du ansöker skriftligt eller muntligt hos biståndshandläggare.  Läs mera “Att ansöka om hjälp

När du har beviljats boendestöd

När du blivit beviljad boendestöd kommer någon av boendestödjarna att kontakta dig för ett uppstartsmöte och hur ni ska arbeta tillsammans. Ni gör tillsammans en så kallad genomförandeplan.

Genomförandeplanen är din egen skriftliga handling och bygger på de mål som du och biståndshandläggaren gemensamt kommit fram till. Genomförandeplanen innehåller svaren på frågorna när, var och hur ditt stöd praktiskt ska utföras för att du ska nå dina mål.

Boendestödjarens uppgift är att pedagogiskt stödja dig genom samtal och praktisk övning för att lösa hur du kan hantera det praktiska i vardagslivet på egen hand.

Tystnadsplikt

Vi som arbetar i boendestödet har tystnadsplikt enligt sekretesslagen. Det innebär att vi inte får tala med andra om sådant du har berättat eller annat som vi fått reda på i kontakten med dig. Om det du berättar är viktiga uppgifter för utförandet av boendestödet behöver alla som arbetar hos dig ha samma information. Boendestödjarnas arbete styrs av biståndsbeslutet och relevant information lämnas till biståndshandläggaren.