Boendestöd

En hjälp till ett bättre vardagsliv

Boendestöd är till för dig som har svårt att hantera vardagslivet på grund av en fysisk eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Stödet anpassas efter just dina behov så att du ska få redskap till ett bättre liv. Du kommer att få hjälp av särskilda boendestödjare. De finns i din närhet för att stötta dig både hemma och ute i samhället på olika sätt. Boendestödet kostar dig ingenting.

Ansökan om boendestöd

Du ansöker skriftligt eller muntligt hos biståndshandläggare. Växeln kopplar dig rätt om du ringer telefon 0929-170 00.
När du har lämnat in din ansökan om vardagsstöd blir du kontaktad av en biståndshandläggare inom 5 arbetsdagar. Ni träffas och du får berätta hur du har det. Det är du som är experten i ditt eget liv och vet hur det är och hur du vill ha det. Du vet säkert vad du vill ändra på och vilka mål du vill uppnå. Boendestödjaren kan hjälpa dig på din väg mot målet genom träning.

Samtalet med biståndshandläggaren är till för att klargöra om du är berättigad till boendestöd och vilket stöd som är bäst för dig. Under mötet kommer olika livsområden att tas upp såsom: relationer till andra personer, boende och hemsituation, utbildning och arbete, ekonomi och hälsa med mera. Samtalet handlar om att lyssna in och sammanfatta en helhetsbild av din livssituation.

Utifrån din ansökan, och vad som kommit fram i samtal och kartläggning, beslutar biståndshandläggaren om eventuellt boendestöd. Du får ett skriftligt/muntligt beslut inom två veckor efter att alla uppgifter är inlämnade.

Om du får avslag på din ansökan, eller delar av ansökan, kan du överklaga beslutet. I beslutet som skickas till dig finns även en beskrivning för hur det går till att överklaga. Det är förstås helt frivilligt att ansöka om boendestöd.

När du har beviljats boendestöd

När du har blivit beviljat boendestöd kommer någon av boendestödjarna att kontakta dig för ett första möte inom tre arbetsdagar där ni planerar för hur ni ska arbeta tillsammans. Ni gör tillsammans en så kallad genomförandeplan.

Genomförandeplanen är din egen skriftliga handling och bygger på de mål som du och biståndshandläggaren gemensamt kommit fram till. Genomförandeplanen innehåller svaren på frågorna när, var och hur ditt stöd praktiskt ska utföras för att du ska nå dina mål.

Boendestödjarens uppgift är att pedagogiskt stödja dig genom samtal och praktisk övning för att lösa hur du kan hantera det praktiska i vardagslivet på egen hand.

Tystnadsplikt

Vi som arbetar i boendestödet har tystnadsplikt enligt sekretesslagen. Det innebär att vi inte får tala med andra om sådant du har berättat eller annat som vi fått reda på i kontakten med dig. Om det du berättar är viktiga uppgifter för utförandet av boendestödet behöver alla som arbetar hos dig ha samma information. Boendestödjarnas arbete styrs av biståndsbeslutet och relevant information lämnas till biståndshandläggaren.

Säg vad du tycker

Dina synpunkter är värdefulla. De hjälper oss att utveckla boendestödet ytterligare och vi tar tacksamt emot både beröm och klagomål. Du kan nå oss med synpunkter och frågor per telefon 0929-170 00, per post eller via hemsidan. Hjälp oss att hålla hög kvalitet i boendestödet.

Senast uppdaterad 2021-12-14

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.