Partistöd

De politiska partierna får ett kommunalt partistöd som består av ett grundbidrag och ett mandatstöd. Det är basbeloppet från föregående år som ligger till grund för uträkning av årets partistöd. Grundbidraget uppgår till 0,55 basbelopp/parti och mandatstödet uppgår till 0,35 basbelopp/mandat. Dessutom erhåller oppositionspartierna ett insynsarvode som uppgår till 0,35 basbelopp/mandat.

Partistödet betalas ut årligen under februari månad efter beslut av fullmäktige.

I riktlinjen för partistöd och i arvodesreglementet finns det mer information om de regler som gäller för utbetalning av partistöd och insynsarvode.

Du hittar riktlinjerna i kommunens databas för styrdokument.

Blanketten finner du på följande länk