Individuella larm

Riktlinjer för individuella larm

All vård, behandling och omsorg ska ske i samråd med den enskilde och dess anhöriga/närstående.
Med individuella larm avses här larm som anbringas på personer och/eller aktiveras:

  • Av den enskilde själv
  • Vid passage av en viss gräns
  • Av polisen efter framställning av personal när person försvunnit och återfunnits på förväntad plats

Exempel på individuella larm:

  • Trygghetslarm som är en larmknapp som bärs av en person
  • Sensorlarm som är ett rörelselarm som finns i lägenheten
  • Passagelarm som är ett larm som utlöser när personen passerar över en viss gräns
  • Trampmatta som utlöses vid beröring av personen

Indikationer för insättande av sensorlarm, trampmatta eller passagelarm:

  • Kartläggning av sömnmönster
  • Få kännedom om vårdtagare går själv trots otillräcklig gångförmåga
  • Larm som komplement till tillsyn

En förutsättning för anbringande av individuellt larm är att den enskilde samtyckt till larmet. Det är ofta svårt att få samtycke av dementa. Om han /hon inte är rätts-kapabel och inte förstår vad det handlar om får man i stället bedöma om den enskilde skulle ha accepterat larmet om han/hon kunnat lämna medgivande. För att få reda på den uppfattningen kan /bör man inhämta uppgifter från närstående. Larmet ska endast anbringas om säkerheten för den enskilde sätts i fara.

Beslut och utredning om individuellt larm skall fattas i samråd av områdeschef, sjuksköterska, arbetsterapeut/sjukgymnast och kontaktperson. Vid insättning av larm rekommenderas en prövotid på 2 veckor. Den person som installerar larmet ansvarar för att beslutet/installationen blir dokumenterat i i HSL-journalen under sökord allmänna uppgifter, skydd och säkerhet. Områdeschef ansvarar för dokumentation i i SoL-journalen.
I dokumentationen ska framgå när larmet används, t. ex. om det används på på dagen eller natten. Likaså ska datum finnas för uppföljning.

Senast uppdaterad 2021-08-02

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.