Vanliga frågor och svar om valet

Frågor och svar

På denna sida kommer vi att lägga upp vanliga frågor och svar.

Måste jag visa legitimation när jag röstar?

Både vid röstning i vallokal på valdagen och under förtidsröstningen måste du kunna styrka din identitet. Du kan styrka din identitet på tre sätt:

Visa legitimation i form av id-kort, körkort eller pass. Någon annan person går i god för din identitet. Då måste den som går i god visa sin ID-handling. Personnumret på den som går i god skrivs ned i röstlängden.

I vilken lokal ska jag rösta?

Den vallokal som du ska rösta i på valdagen står på ditt röstkort. Vallokalen är bara öppen under valdagen den 9 juni.

Under förtidsröstningen kan du rösta i vilken lokal som helst så länge du har både giltig id-handling, är känd för röstmottagaren eller någon annan person går i god för din identitet och ditt röstkort.

Hur länge har vallokalerna öppet?

Vallokalerna är öppna klockan 08.00–21.00 under valdagen den 9 juni 2024.

Hur gör jag om jag ångrar min röst?

Om du har förtidsröstat kan du ångerrösta genom att gå och rösta i din vallokal på valdagen.

Röstar du på valdagen går det inte att ångra din röst.

Hur gör jag om jag inte själv kan stoppa ner valsedeln i kuvertet?

Du kan be röstmottagarna om hjälp att göra i ordning din röst, de har tystnadsplikt och får inte berätta vem du har röstat på. Du kan även ta med dig någon annan bakom skärmen för att hjälpa dig rösta, till exempel en ledsagare eller personlig assistent.

Hur gör jag om jag inte kan ta mig till en vallokal?

Om du på grund av sjukdom, ålder eller funktionsnedsättning inte kan ta dig till en vallokal kan du rösta med bud. Budet måste vara minst 18 år och vara antingen anhörig eller vårdare. Att rösta med bud kräver en budröstningssats som kan hämtas i röstningslokaler under förtidsröstningen och under valdagen.

Om du inte kan få hjälp av ett bud så kan du rösta med en ambulerande röstmottagare. För att rösta med ambulerande röstmottagare bokar du tid enligt överenskommelse med valnämndens kansli, 0929-170 00 (växel).

Vad är ett röstkort? När ska jag använda det?

Röstkort skickas till alla som har rösträtt. Röstkortet innehåller information om vilket valdistrikt du tillhör och adress till den vallokal du ska rösta i på valdagen. Dessutom står det vilka val du har rösträtt i.

Ta med röstkortet och giltig id-handling när du ska rösta. Om du inte fått något röstkort, eller om ditt röstkort kommit bort, kan du kontakta valnämndens kansli, 0929-170 00 (växel).
Dubblettröstkort kan skrivas ut under ordinarie expeditionstid hos kommunen.

När får jag mitt röstkort?

Valmyndigheten skickar ut röstkorten och du kommer få det hemskickat senast maj 2024.

Vad gör jag om röstkortet har försvunnit, eller om jag inte har fått något?

Då kan du få ett nytt röstkort. Om du inte fått något röstkort, eller om ditt röstkort kommit bort, kan du kontakta valnämndens kansli, 0929-170 00 (växel).

Var källkritisk

Det finns risk att aktörer kan försöka störa och påverka det svenska EU-valet. Det skulle kunna ske genom desinformations- och/eller påverkanskampanjer eller genom cyberattacker. Var vaksam på det du ser, läser och hör. Var uppmärksam på källan till den information du tar del av. Sprid inte information vidare om du inte är säker på att den är tillförlitlig.

Läs mer om källkritik på krisinformation.se

 

Du kan även hitta svar på vanliga frågor på Valmyndighetens webbplats:

https://fragor.val.se/org/valmyndigheten/