Konstaterande av dödsfall

Konstaterande av dödsfall innebär alla tre av nedanstående moment

  1. Att förvissa sig om den avlidnes identitet – vid osäkerhet ska polisen kontaktas
  2. Att avgöra att personen har avlidit (Obs att detta kan vara svårt att avgöra vid nedkylning och/eller förgiftning)
  3. Att avgöra om döden är naturlig eller kan vara onaturlig

Genom en klinisk undersökning skall samtliga dessa indirekta kriterier vara uppfyllda:

  • Ingen palpabel puls
  • Inga hörbara hjärtljud vid auskultation
  • Ingen spontan andning
  • Ljusstela, oftast vida pupiller

Senast uppdaterad 2021-07-30

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.