Demokrati

Det viktigaste verktyget för att påverka samhällsutvecklingen är att rösta vart fjärde år. Du kan också engagera dig politiskt och inom olika intresseorganisationer. Eller kontakta politiker och lyfta frågor som känns viktiga.

Beslutsprocessen tar lång tid och det gäller att skapa intresse kring de frågor som du tycker är angelägna. Informera, debattera, väck andras nyfikenhet, ring politiker, eller kontakta massmedia.

Förtroendevalda
Vilka är politiker? Här finns en förteckning över förtroendevalda inom Älvsbyns kommun.

Medborgarförslag
Du som är folkbokförd i Älvsbyn har rätt att lämna förslag på en fråga eller ett ärende som du tycker att kommunfullmäktige ska ta upp.

Medborgarsamtal
Kommunfullmäktige beslutade den 23 februari 2009, § 1, att inte längre genomföra s k medborgarsamtal. Politiker genomför dialog med kommunmedborgare på andra sätt, exempelvis genom tillgänglighet- och trygghetsrådet (TTR), näringslivsfrukost, SOFT (ungdomsträffar), ungdomsting, föreningsträffar, ”kontoret på byn” samt partiarbete.

Politiska partier
I Älvsbyns kommun finns sju partier representerade i kommunfullmäktige – vill du kontakta någon av dem?

Partistöd
Kommuner och regioner får ge ekonomiskt bidrag och annat stöd (partistöd) till de politiska partier som är representerade i fullmäktige.

Mer om demokratifrågor, finns att läsa på regeringens webbplats.

Senast uppdaterad 2023-09-20

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.