Demokrati

Det mest grundläggande sättet att påverka utvecklingen i samhället är att utnyttja sin rösträtt vart fjärde år. Att engagera sig politiskt eller inom andra intresse-organisationer är andra vägar att gå för att höras.

Påverkan
Man kan också påverka genom att hålla kontakt med ”sin” politiker och se till att han eller hon vet vad man tycker. Det kan ge resultat, men man måste vara uthållig, ha lust, tid och ork.

Beslutsprocessen tar lång tid och det gäller att skapa intresse kring de frågor som man tycker är viktiga. Informera så många som möjligt, prata, debattera, väck nyfikenhet, ring politiker, kontakta massmedia. En omskriven fråga är mer intressant än en okänd.

Förtroendevalda
Vilka är politiker? Här finns en förteckning över förtroendevalda inom Älvsbyns kommun.

Medborgarförslag
Ett medborgarförslag är ett av flera sätt för beslutsfattare att få influenser och idéer i det politiska arbetet direkt från kommunmedborgarna.

Medborgarsamtal
Kommunfullmäktige beslutade den 23 februari 2009, § 1, att inte längre genomföra s k medborgarsamtal. Politiker genomför dialog med kommunmedborgare på andra sätt, exempelvis genom KHPR, företagsfrukost, SOFT (ungdomsträffar), ungdomsting, föreningsträffar, ”kontoret på byn” samt partiarbete.

Politiska partier
I Älvsbyns kommun finns sex partier representerade i kommunfullmäktige – vill du kontakta någon av dem?

Partistöd
Kommuner och landsting får ge ekonomiskt bidrag och annat stöd (partistöd) till de politiska partier som är representerade i fullmäktige.

Mer om demokratifrågor, finns att läsa på regeringens webbplats.

Senast uppdaterad 2015-11-03 Innehållet på denna sida uppdaterades senast för mer än ett år sedan och kan innehålla felaktigheter. Du kan föreslå ändringar genom att klicka på knappen nedanför.

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.