Samhällsbyggnadskontoret

Samhällsbyggnadskontorets personal nås främst via kommunens växel, 0929-170 00, där du även kan lämna meddelanden. Om du inte vet vem du ska prata med kontakta administratör Amanda Johansson. Du kan även skicka e-post till mb@alvsbyn.se (Miljö-och byggnämndens brevlåda). Posten diarieförs och vidarebefordras till ärendets handläggare. Vid påbörjat ärende ange handläggare samt diarienummer.

Kontaktpersoner på Samhällsbyggnadskontoret

Roger Tuomas, enhetschef för samhällsbyggnadskontoret
Arbetsområden: Enhetschef, trafikärenden, schakttillstånd
roger.tuomas@alvsbyn.se
Telefon: 0929-171 19

Amanda Johansson, kvalificerad handläggare/registrator vid Kansliet
Arbetsområden: Administration, nämndsekreterare miljö- och byggnämnden, parkeringstillstånd för rörelsehindrade, köldmedierapportering, samhällsbyggnadskontorets fakturor, ovanjordcisterner mm
mb@alvsbyn.se (Gemensam e-postadress till miljö- och byggnämnden)
Telefon: 0929-171 78

Asad Namah, byggnadsinspektör
Arbetsområden: Bygglov, rivningslov, marklov, förhandsbesked, strandskyddsdispenser, ovårdade tomter och OVK.
asad.namah@alvsbyn.se
Telefon: 0929-171 86

Daniel Nordström, GIS – samordnare
Arbetsområden: GIS, kartor och adresser.
daniel.nordstrom@alvsbyn.se
Telefon: 0929-171 84

Tobias Ström, miljö- och hälsoskyddssamordnare
Arbetsområden: Miljö- och hälsoskyddstillsyn, skrotbilar, värmepumpar, avlopp och renhållningsdispenser.
mb@alvsbyn.se (Gemensam e-postadress till Miljö- och byggkontoret)
Telefon: 0929-171 87

Vakant, miljöinspektör
Arbetsområden: Miljö- och hälsoskyddstillsyn, värmepumpar, avlopp och renhållningsdispenser.
mb@alvsbyn.se (Gemensam e-postadress till Miljö- och byggkontoret)
Telefon: 0929-171 89

Louise Södersten, livsmedelsinspektör
Arbetsområden: Livsmedelskontroll, tillsyn av handel med tobak, folköl och receptfria läkemedel.
mb@alvsbyn.se (Gemensam e-postadress till Miljö- och byggkontoret)
Telefon: 0929-171 79

Erik Isaksson, samhällsplanerare
Arbetsområden: Detalj- och översiktsplanering.
erik.isaksson@alvsbyn.se
Telefon: 0929-171 83

Sofia Lundberg, samhällsstrateg
Arbetsområden: Översiktlig planering.
sofia.lundberg3@alvsbyn.se
Telefon: 0929-171 88

Sofia Lundberg, näringslivsutvecklare
Arbetsområden: Näringsliv/företagande, företagsetablering och projekt.
sofia.lundberg@alvsbyn.se
Telefon: 0929-174 80 med mobilkoppling

Mathilda Kullebjörk, näringslivsutvecklare
Arbetsområden: Näringsliv, besöksnäring, näringslivsgala, inflyttningslots, marknadsföring och projekt.
mathilda.kullebjork@alvsbyn.se
Telefon: 0929-170 18

Ulrica Hamsch, landsbygdsutvecklare
ulrica.hamsch@alvsbyn.se
Telefon: 0929-171 40

Filippa Ekroth, energi- och klimatrådgivare, miljöstrateg
Arbetsområden: Strategiskt miljöarbete och miljöövervakning inom t.ex. vattenförvaltning/vattenvård, luftkvalitet, biologisk mångfald, naturskydd, klimatpåverkan och klimatanpassning. LONA- och LOVA-projekt. Energi- och klimatrådgivning till hushåll, företag och föreningar.
filippa.ekroth@alvsbyn.se
Telefon: 0929-170 63

Arja Kalvas, VA-rådgivare i Älvsbyn och Luleå 
va-radgivning@lulea.se
Telefon: 0920-45 30 06

Tommy Lindgren, alkoholhandläggare i Älvsbyn och Piteå
Telefon 0911-69 71 31
E-post: tommy.lindgren@pitea.se

Senast uppdaterad 2023-11-30

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.