Överförmyndare

Enligt lag måste det finnas en överförmyndare eller överförmyndarnämnd i varje kommun. Från 2019-01-01 har Älvsbyn och Piteå ingått i en gemensam överförmyndarnämnd.

Överförmyndarnämndens uppgift är att motverka att personer som inte själva kan tillvarata sin rätt drabbas av rättsförluster. Det kan röra sig om barn eller personer som på grund av hög ålder, sjukdom, psykisk störning eller funktionshinder inte kan ta hand om till exempel sin ekonomi eller andra angelägenheter.

För den som har behov av hjälp medverkar överförmyndarnämnden till att god man, förvaltare eller förmyndare utses. I de flesta fall är det tingsrätten som bestämmer om god man ska förordnas. Överförmyndarnämnden kontroller sedan att de utsedda personerna fullgör sina uppdrag på ett bra sätt.

De ärenden som överförmyndaren ska fatta beslut om kan indelas i tre grupper:

  • ärenden beträffande gode män och förvaltare
  • ärenden beträffande underåriga
  • ärenden beträffande ensamkommande barn

Kontakt

Överförmyndarnämnd i samverkan Piteå och Älvsbyn.
Telefontid 10.00 – 12.00 vardagar, 0911-69 60 00.
ofn@pitea.se

Ordförande, Maria Holmqvist Ek
070-602 18 89
maria.holmqvistek@pitea.se

Blanketter

Senast uppdaterad 2022-01-11

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.