Överförmyndare

Enligt lag måste det finnas en överförmyndare eller överförmyndarnämnd i varje kommun. I Älvsbyns kommun finns en överförmyndare.
Överförmyndarens uppgift är att motverka att personer som inte själva kan tillvarata sin rätt drabbas av rättsförluster. Det kan röra sig om barn eller personer som på grund av hög ålder, sjukdom, psykisk störning eller funktionshinder inte kan ta hand om t ex sin ekonomi eller andra angelägenheter.
För den som har behov av hjälp medverkar överförmyndaren till att  god man, förvaltare eller förmyndare utses. I de flesta fall är det tingsrätten som bestämmer om god man ska förordnas. Överförmyndaren kontroller sedan att de utsedda personerna fullgör sina uppdrag på ett bra sätt.

De ärenden som överförmyndaren ska fatta beslut om kan indelas i tre grupper:
  • ärenden beträffande gode män och förvaltare
  • ärenden beträffande underåriga
  • ärenden beträffande ensamkommande barn
Kontakt Ingemar Larsson är kommunens överförmyndare och nås på tfn 0929 – 170 00.

Senast uppdaterad 2018-09-04

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.