Arbetsterapeut

Arbetsterapi

Alla människor behöver känna att de har ett meningsfullt liv. Att de får vara delaktiga i sin egen vardag och har en plats att fylla i samhället. Arbetsterapeutens fokus är att göra det möjligt för människor att uppnå detta – att klara sina dagliga aktiviteter. Om du, på grund av skada, sjukdom eller funktionsnedsättning inte kan sköta exempelvis personlig vård, ditt boende eller inte har en utvecklande fritid, kan du få stöd av en arbetsterapeut.

Arbetsterapeuten gör hembesök för att tillsammans med dig göra en plan för vilka insatser som kan hjälpa dig. Insatsen kan vara rådgivning och träning i dagliga aktiviteter, hjälpmedel som underlättar din vardag, intyg för anpassning av din bostad.

Arbetsterapi syftar till att man, utifrån sina egna resurser, ska kunna bli så självständig som möjligt i de vardagsaktiviteter man behöver och vill göra.

Du kan vända dig till arbetsterapeuten i kommunens hälso- och sjukvårdsenhet utan remiss.

Arbetsterapeuter får med andra ord vardagen att fungera!

Du når oss på telefonnummer 0929-170 32. Telefontid måndag-fredag klockan 08.00 – 09.00.