Medlingsverksamhet

Barn och familjeenheten erbjuder medling mellan de människor som begått brott och brottsoffer som drabbats.

Tanken med medling är att sammanföra ungdomar som begått brott och de som drabbats av deras brott till ett medlingssamtal. Medlingssamtalet sker med en neutral medlare. Ungdomar får genom dessa samtal bättre förståelse för konsekvenserna av sina brott. Brottsoffren upplever det också positivt att få träffa gärningsmännen och uttrycka sina känslor. Medling kan passa många typer av brott som skadegörelse, stöld, misshandel och snatterier. Även icke straffmyndiga, under 15 år, kan delta i medling eftersom medling inte är jämförbart med rättegång.

Utsatta hänvisas även till brottsofferjouren.

Kontakt bokning eller information:

Individ och familjeomsorgen
Telefon: 0929-173 99 vardagar kl. 08.00 – 10.00

Senast uppdaterad 2024-04-11

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.