Samhällsplanering

Samhällsplanering handlar om att planera samhället och dess utveckling. Var vi ska bygga nya bostäder, vägar och industri. Vilka områden vi ska skydda och hur vi kan bidra till att skapa ett hållbart samhälle. Information om gator och parker och deras underhåll hittar du på Älvsbyns Energis hemsida.

GÄLLANDE PLANER/STRATEGIER
Översiktsplan med LIS-områden
Trafikstrategi - SARETS


UTSTÄLLDA HANDLINGAR

Detaljplan Kv Moroten, planbeskrivning, Samråd
Detaljplan Kv Moroten, planbestämmelser, Samråd
Underrättelse om samråd, Kv Moroten

Avfallsplan samrådshandling
Bilaga 1 Avfallsmängder
Bilaga 1 föreskrifter
Bilaga 2 föreskrifter
Bilaga 2 Genomförandeplan
Bilaga 3 föreskrifter
Bilaga 3 Uppföljning föregående plan
Bilaga 4 Behovsbedömning
Föreskrifter 2018-2021


PÅGÅENDE PLANER
Avslutat skede samråd
Fördjupad översiktsplan – Älvsbyns tätort, samrådshandling
Fördjupad översiktsplan, karta
Trafikstrategi Älvsbyn
Trafikstrategikarta

Avslutat skede granskning

Granskningshandling, planbeskrivning Lill-Korsträsk
Samrådsredogörelse Lill-Korsträsk
Granskningshandling, plankarta Lill-Korsträsk

Avslutat skede antagande
-

Frågor gällande samhällsplanering, kontakta samhällsplanerare Erik Isaksson på Miljö- och byggkontoret, telefon 0929-171 83

 

Senast uppdaterad 2017-12-01

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.