Samhällsplanering

Samhällsplanering handlar om att planera samhället och dess utveckling. Var vi ska bygga nya bostäder, vägar och industri. Vilka områden vi ska skydda och hur vi kan bidra till att skapa ett hållbart samhälle. Information om gator och parker och deras underhåll hittar du på Älvsbyns Energis hemsida.

GÄLLANDE PLANER/STRATEGIER
Översiktsplan med LIS-områden
Trafikstrategi - SARETS


UTSTÄLLDA HANDLINGAR

Samrådshandlingar NY kommuntäckande Översiktsplan
Underrättelse om samråd Älvsbyns översiktsplan 2018
Översiktsplan 2018 samrådsupplaga (med bilder)
LIS-områden
Tabell över LIS-områden 2018
Markanvändningskarta kommunens markanvändning
Markanvändningskarta Riksintressen
Översvämmningskartering Pite älv

Granskningshandlingar Trafikstrategi Älvsbyn

Underrättelse vid granskning Trafikstrategi
Samrådsredogörelse
Karta Trafikstrategi Älvsbyn
Textdokument Trafikstrategi Älvsbyn

Granskningshandlingar Fördjupad översiktsplan för Älvsbyns tätort

Underrättelse vid granskning FÖP
Samrådsredogörelse för Fördjupad översiktplan över Älvsbyns tätort
Textdokument Fördjupad översiktsplan över Älvsbyns tätort

Granskningshandlingar detaljplan Lill-Korsträsk

Underrättelse vid granskning Lill-korsträsk1.15
SR Granskningshandling Lillkorsträsk 1.15
GU Granskningshandling Lillkorsträsk 1.15
PB Granskningshandling 2 Lill-Korsträsk 1.15
PK Granskningshandling 2 Lill-Korsträsk 1.15

Övriga handlingar
Avfallsplan samrådshandling
Bilaga 1 Avfallsmängder
Bilaga 1 föreskrifter
Bilaga 2 föreskrifter
Bilaga 2 Genomförandeplan
Bilaga 3 föreskrifter
Bilaga 3 Uppföljning föregående plan
Bilaga 4 Behovsbedömning
Föreskrifter 2018-2021


PÅGÅENDE PLANER
Avslutat skede samråd

Avslutat skede granskning

Detaljplan Moroten
Underrättelse om granskning
Samrådsredogörelse
Plankarta
Planbeskrivning

Avslutat skede antagande
-

Frågor gällande samhällsplanering, kontakta samhällsplanerare Erik Isaksson på Miljö- och byggkontoret, telefon 0929-171 83

 

Senast uppdaterad 2018-04-20

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.