Samhällsplanering

Samhällsplanering handlar om att planera samhället och dess utveckling. Var vi ska bygga nya bostäder, vägar och industri. Vilka områden vi ska skydda och hur vi kan bidra till att skapa ett hållbart samhälle. Information om gator och parker och deras underhåll hittar du på Älvsbyns Energis hemsida.

UTSTÄLLDA HANDLINGAR

Översiktsplan 2019

Översiktsplan 2019 granskningshandling
Bilaga 1 LIS-områden Karta
Bilaga 2 LIS-områden numrerad lista till karta 
Bilaga 3 Markanvändningskarta kommunens markanvändning 
Bilaga 4 Markanvändningskarta Riksintressen A3 
Bilaga 5 Jordartskarta 
Bilaga 6 LIS-områden tabell

Den kommuntäckande översiktsplanen finns utställd för granskning t.o.m. 2018-03-10. Synpunkter framförs skriftligen med namn, adress och telefonnummer senast 10 mars 2019. Om synpunkter inte kommer in i tid kan rätten att senare överklaga beslut att anta planen gå förlorad.

Synpunkter skickas till:
Älvsbyns kommun
Miljö- & byggkontoret
Storgatan 27
942 85 Älvsbyn

Det går också bra att under granskningstiden skicka synpunkter via e-post till kommunen@alvsbyn.se

GÄLLANDE PLANER/STRATEGIER

Översiktsplan med LIS-områden
Trafikstrategi - SARETS
Trafikstrategi Älvsbyn
Fördjupad Översiktsplan för Älvsbyns tätort
Fördjupad översiktsplan Älvsbyn – Karta

KONTAKT

Miljö- och byggkontoret

Erik Isaksson, samhällsplanerare
Arbetsområden: Detalj- och översiktsplanering.
erik.isaksson@alvsbyn.se
0929-171 83

Sofia Lundberg, samhällsstrateg
Arbetsområden: Översiktlig planering
sofia.lundberg3@alvsbyn.se
Telefon: 0929-171 88

 

Senast uppdaterad 2018-12-18

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.