Dödsfall

Det finns ett antal regelverk som styr hur döden ska fastställas och dokumenteras.

Vem får fastställa ett dödsfall?

Det är en läkare som får och skall fastställa ett dödsfall genom en klinisk undersökning. Läkaren som fastställer dödsfallet ska ha tillgång till relevanta och aktuella uppgifter om den dödes tidigare medicinska tillstånd. Den läkare som har fastställt ett dödsfall ansvarar för att den avlidna får ett id-band.
En sjuksköterska kan göra den kliniska undersökningen om dödsfallet är förväntat på grund av sjukdom eller nedsatt hälsotillstånd eller om kroppen uppvisar uppenbara tecken på död.
När ett dödsfall är fastställt ska en läkare skriva ett dödsbevis och ett dödsorsaksintyg.

Rutin

Rutin hantering av dödsfall

Lagstöd

Begravningsförordningen (SFS 1990:1147)
Begravningslag (SFS 1990:1144)
Folkbokföringslag (SFS 1991:481)
Kriterier för bestämmande av människans död SOSFS 2005:10
Lag om obduktion m.m. (SFS 1995:832)
Patientdatalag (SFS 2008:355)
Utfärdande av intyg inom Hälso- och sjukvården (SOSFS 2005:29)

Senast uppdaterad 2024-02-21

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.