Preppa för en vecka

Publicerad: 2023-09-25


Du förväntas klara dig i en vecka utan samhällets hjälp vid ett strömavbrott. Därför är det bra att ha övat innan. Gör utmaningen ”Sju dagar” på msb.se/hemberedskap som är en fiktiv kris för att hantera ett långvarigt strömavbrott.Läs mer ›

Ny e-tjänst – Medborgarförslag

Publicerad: 2023-09-22


Nu har Älvsbyns kommun infört en ny e-tjänst "Skicka in medborgarförslag".Läs mer ›

Anhörigstöd i grupp

Publicerad: 2023-09-22


För anhöriga till personer med missbruk och beroende.Läs mer ›

Workshop med fokus på palliativ vård

Publicerad: 2023-09-21


Under torsdagen arrangerades en heldagsworkshop i palliativ vård i Älvsbyn, riktad till enhetschefer, politiker, biståndshandläggare och personal inom vården. Över 120 personer träffades för att tillsammans arbeta med att utveckla den palliativa vården länets södra del.Läs mer ›

Inför Psykiatriveckan 2023

Publicerad: 2023-09-21


Vecka 40 anordnas den årliga Psykiatriveckan i Älvsbyn. Under veckan kommer vi anordna olika aktiviteter och vi vill redan nu informera om två kostnadsfria föreläsningar.Läs mer ›

Varning för giftiga svampar

Publicerad: 2023-09-15


Det har under senare tid förekommit allvarliga svampförgiftningar i Sverige bland personer som inte har svenska som modersmål. För att minska risken för att fler ska plocka och äta giftiga svampar går Giftinformationscentralen ut med information. Informationen finns på flera språk.Läs mer ›

Välkommen till ABC-föräldrautbildning för föräldrar till barn 3–12 år

Publicerad: 2023-09-15


Under hösten anordnar Öppenhälsan ABC-utbildning (Alla Barn i Centrum) för föräldrar i Älvsbyn. Utbildningen är gratis och riktar sig till föräldrar som har barn mellan 3–12 år och vill stärka familjebanden sinsemellan och hjälpa föräldrar att handskas bättre med vardagssituationer.Läs mer ›

Prova på körsång

Publicerad: 2023-09-11


Välkomna till prova-på-kör på Fluxen den 26 september!Läs mer ›

Vad händer nu efter upptäckten av brister i handläggningen av barn och unga

Publicerad: 2023-08-25


Socialchefen bedömer att myndighetsutövningen inom barn och unga är säkerställd efter att konsulter tagits in under avstängningen av handläggarna. Samtidigt fortsätter kommunen arbetet med att utreda vad som hänt och vilka åtgärder som behöver vidtas för att det inte ska upprepas. En arbetsrättslig utredning görs för att klargöra om fel eller försummelse i tjänsten har...Läs mer ›

Allvarliga brister i handläggning av ärenden inom barn och unga

Publicerad: 2023-08-21


Våren 2023 begär socialutskottets ordförande att ärenden inom barn och unga ska granskas av en extern handläggare. En extern konsult granskar ärendena. Granskningen visar på allvarliga brister i handläggningen. Vissa så grova att det kan röra sig om tjänstefel. Detta kommer Älvsbyns kommun till känna onsdag 9 augusti. I väntan på en arbetsrättslig utredning beslutar...Läs mer ›

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.