Fallprevention

Fallolyckor är vanliga bland äldre och kan orsaka skador, förlorad självständighet och även dödsfall. Fallförebyggande insatser kan riktas till enskilda äldre och till de personalgrupper som möter äldre i sitt arbete.

Fallförebyggande insatser utgörs dels av åtgärder som riktar sig till personal som träffar äldre i sitt arbete, och dels av individanpassade åtgärder för enskilda äldre. Insatser till personal är exempelvis utbildning i fallriskbedömning och hur man minskar risker hemma hos de äldre.

Länk

Fallförebyggande insats för äldre

Senast uppdaterad 2022-09-06

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.