Övrigt från A-Ö

Ansökan
Ansökan görs via kommunens hemsida E-tjänster eller på vuxenutbildningens expedition.

Antagningsbesked
Antagningsbesked skickas till dig där det framgår vilka kurser/utbildning du är antagen till.
Är du antagen till distansstudier/yrkesutbildning får du mer information från respektive anordnare.
Är du inte antagen får du besked från oss i kommunen.

Avbrott
Om du påbörjat en kurs och därefter uteblivit från den under mer än tre veckor i följd, utan att detta berott på sjukdom eller beviljad ledighet, anses du ha avbrutit kursen (7kap §1 Förordning om vuxenutbildning)

APL
APL= Arbetsplatsförlagd lärande ingår i vissa kurser
Under APL följer du schema för aktuell arbetsplats, vilket innebär att Du kan ha oregelbundna arbetstider och viss helgtjänstgöring.

Allergier
Tänk på att det kan finnas de som har allergier i olika former. Tänk på att undvika tex starka dofter.

Avgifter
Skolan är enligt svensk lag avgiftsfri. Att studera på vuxenutbildningen är kostnadsfritt, däremot får du själv betala böcker och annat studiematerial. Vissa yrkesutbildningar medför också kostnader för skyddskläder och/eller tillstånd och provavgifter till annan myndighet, exempelvis Transportstyrelsen.

Behörighet
Du är behörig att delta i gymnasial vuxenutbildning från och med den 1 juli det år du fyller 20 år. Du som har gymnasieexamen eller studiebevis från gymnasieskolan får börja studera även om du är under 20 år

CSN
Centrala studiestödsnämnden har hand om de statliga studiestöd som finns. Läs mer på CSN:s hemsida www.csn.se eller via telefon 0771-27 60 00.

Om du studerar i kommunal vuxenutbildning bestäms studietakten utifrån hur många poäng du läser i genomsnitt per vecka. I tabellen ser du vad som krävs för studiemedel på heltid eller för studietakt på 75 och 50 procent.
Studietakt Poäng per vecka
100 %, 20 poäng
75 %, 15-19  poäng
50 %, 10-14 poäng

Vid frågor om studieekonomi skall du i första hand vända dig till CSN tfn 0771-27 60 00. Ansökan om studiemedel görs på CSN:s hemsida och där finns all information om studiemedel.

Dator
Dator finns att tillgå på Vuxenutbildningen.

Frånvaro
Studieuppehåll ska anmälas till vuxenutbildningen första dagen. Du stryks från kursen efter 3 veckors oanmäld frånvaro eller om du inte varit aktiv i kursen under 3 veckor.

För dig som har studiemedel gäller:
Vid sjukdom ska du lämna anmälan till Försäkringskassan första sjukdagen. Läkar-intyg krävs från fjortonde sjukdagen. Telefonnummer 0771-524 524 eller via mail www.forsakringskassan.se

Vid vård av barn ska du lämna anmälan till CSN första dagen på tfn 0771-27 60 00 eller via mail www.csn.se

Försäkringar
Alla elever är försäkrade. Information om den försäkringen finns på kommunens hemsida,
via länken:
www.alvsbyn.se/forskola-och-utbildning/ovrigt/elevforsakring

Förändringar i studieplanen
Ibland så behöver man göra förändringar i sin studieplan. Alla förändringar sker via studie och yrkesvägledaren på vuxenutbildningen. Kontakta studie och yrkesvägledaren.

Hemsidan/Facebook
Hemsida: www.alvsbyn.se/vux
Facebook: vuxenutbildningen i Älvsbyn

Individuell studieplan
Du ska ha en individuell studieplan som omfattar hela din studietid. Du upprättar den tillsammans med studie och yrkesvägledare. Det är viktigt för att du ska få en bra planering av dina studier och nå ditt mål.

Kurslitteratur
Vilken kurslitteratur du behöver finns på respektive anordnares hemsida.

Kvalitetsarbete
I vår ambition att ständigt utveckla vår verksamhet så sätter vi upp mål och
utvärderar årligen dessa. En del i vårt kvalitetsarbete är att få in synpunkter från er
studerande och det sker via en enkät eller ett telefonsamtal. Era åsikter är viktiga för oss!

Ledighet
Ansökan om ledighet lämnas till vuxenutbildningen, rektor behandlar din ansökan. Ansökan finns på kommunens hemsida.

Likabehandlingsplan
Finns att läsa om på kommunens hemsida.

Lärplattform
På Vuxenutbildningen använder vi lärplattformen It´s learning. Varje elev har sin individuella inloggning till It´slearning och kan där hitta information om skoluppgifter samt kommunicera med sina lärare. Saknar du inloggningsuppgifter kontakta Vuxenutbildningens expedition tel. 0929-173 15 eller mail vux@alvsbyn.se.

Nationella ämnesprov

Nationella kursprov används som stöd för bedömning och betygssättning i den kommunala vuxenutbildningen på gymnasial nivå. Nationella kursprov är obligatoriska.
Nationella kursprov genomförs för vuxenutbildningen i matematik, svenska och engelska.

Prövning
Prövning innebär att du läser in en kurs på egen hand och sedan tentar av kursen vid ett eller ett par tillfällen. Oftast ingår både ett skriftligt och ett muntligt prov som avgör vilket betyg du får på kursen.

Studievägledning
Studievägledaren hjälper dig med en övergripande planering av dina studier. De informerar om framtida studie- och yrkesval. Möjlighet finns att boka tid hos studievägledaren för vägledning.
Om du får svårigheter med studierna ska du besöka studievägledaren för att diskutera vad som kan göras för att förbättra för dig.

Studieavbrott 
Om du önskar avbryta studierna under pågående kurs bör du ta kontakt med studie-och vägledaren för att diskutera möjligheten att senare återuppta studierna, återkrav av studiestöd osv.
OBS! Meddela alltid avbrott till CSN om du har studiestöd! Detta är viktigt för att du inte ska bli återbetalningsskyldig.

Stölder, skadegörelse
Alla stölder polisanmäls. Saker som går sönder ska ersättas om det var med flit eller
oaktsamhet. Om något går sönder på grund av omdömeslöshet, det vill säga om sakerna går sönder
då de används på annat sätt än det är tänkt att de ska användas ska eleven ersätta skadan,
reparera eller på annat sätt hjälpa skolan att återställa skadan. Om det är ett normalt
handhavande och en olycka är framme, behöver man inte ersätta skadan.

Utskrift av betyg
Är du eller har du varit student på Vuxenutbildningen? Har du fått betyg som du vill ha på papper?För att få en utskrift av dina betyg kontaktar du vuxenutbildningen. Exp. 0929-173 15 eller vux@alvsbyn.se
Skolan är ansluten till den nationella betygsdatabasen. Det innebär att antagningsavdelningarna vid universitet och högskolor får tillgång till de betyg som finns registrerade i vårt system.

Värdesaker
Skolan ansvarar inte för värdesaker.

Senast uppdaterad 2021-01-07

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.