Trygghetslarm

Vad är ett trygghetslarm?

Trygghetslarmet består av en bärbar larmknapp och en trygghetstelefon med högtalare och kan användas hemma hos dig, dygnet runt. Larmknappen är vattentät och för din säkerhet är det viktigt att du alltid har den på dig, antigen runt handleden eller halsen. Vid oförutsedd situation kan du påkalla hjälp från hemtjänstpersonalen genom att trycka på din larmknapp. Trygghetslarmet är personligt och kan användas av dig som har beviljats larmet av biståndshandläggare.

Trygghetslarmet ersätter inte SOS Alarm. Vid akuta och livshotande sjukdomstillstånd ring 112.

Broschyr trygghetslarm

Information angående trygghetslarm

Hur får jag trygghetslarm?

Du ansöker hos biståndshandläggare i kommunen om trygghetslarm. Handläggaren inleder då en utredning för att ta reda på vilket behov av stöd och hjälp som du har. Trygghetslarm kan bland annat beviljas dig som på grund av sjukdom och eller funktionsnedsättningen har en stor risk att komma i en situation där du behöver oförutsedd hjälp exempelvis vid ökad risk för fall. Trygghetslarm kan även beviljas på grund av oro och otrygghet.

Kontaktuppgifter

För att komma i kontakt med biståndshandläggare kan du ringa 0929-171 62 eller kontakta Älvsbyns kommuns växel 0929-170 00.

Biståndshandläggarna har telefontid vardagar måndag – fredag klockan 08.00 – 09.00.

Biståndshandläggarna nås även via mail bistandshandlaggare@alvsbyn.se

Avgifter

Du betalar en avgift för trygghetslarmet.

Mer information om avgifter via följande länk: Avgifter