Centrala elevhälsan

Den centrala elevhälsans främsta uppgift är att arbeta hälsofrämjande och förebyggande genom att bevara och stärka elevers fysiska och psykiska hälsa.

”Skolan har ett ansvar för att skapa en god lärandemiljö för elevernas kunskapsutveckling och personliga utveckling.”

– Citat från ”vägledning för elevhälsan”, Socialstyrelsen och Skolverket, tredje upplagan november 2016.

Verksamhetschef för den centrala elevhälsan

Madelene Nyman
Telefon: 070-511 71 99
E-post: madelene.nyman@edu.alvsbyn.se

Läs mer i menyerna om den centrala elevhälsan som består av:

Skolkuratorer/skolpsykolog (Elevhälsans psykosociala- och psykologiska insats)

Skolsköterskor/skolläkare (Elevhälsans medicinska insats (EMI)

Special-/talpedagog (Elevhälsans specialpedagogiska insats)

Senast uppdaterad 2023-11-28

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.