Pension

Din pension består av tre delar: allmän pension, tjänstepension och privat pension. Tjänstepensionen är den del som din arbetsgivare tecknar ett kollektivavtal för. Bland annat påverkar din anställningstid och lön det belopp du får i tjänstepension.

Pensionens tre delar

  • Allmän pension
    Den allmänna pensionen är den statliga pensionen som Pensionsmyndigheten sköter. Denna del är den största delen av din pension. Varje år skickar Pensionsmyndigheten ut information om din pension i det orange kuvertet. Kontaktuppgifter och mer information finns på Pensionsmyndighetens webbplats.
  • Tjänstepension
    Varje år betalar din arbetsgivare in pensionsavgift till din pensions- eller fondförsäkring. Det är du själv som väljer var pengarna ska placeras. På sidan Tjänstepension kan du läsa mer.
  • Privat pension
    Delen privat pension är helt frivilligt och något du själv tar ställning till. Har du en privat pensionslösning kontaktar du banken/försäkringsbolaget om det är något du undrar över.

Åldern för uttag av allmän pension och tjänstepension kan variera år från år. Uttagsåldern för tjänstepensionen är för närvarande 60 år.

Åldern för rätten att kvarstå i anställning följer LAS åldern. Du som vill gå i pension ska meddela din chef tre månader innan planerad pensionsavgång.

Det är du själv som ansöker och bestämmer hur och när du vill ta ut din pension.

På minpension.se har du möjlighet att göra en översiktlig prognos av din totala pension.

Frågor om din tjänstepension

Pensionshandläggare

Gun-Mari Grankvist
0929-170 08

Maria Larsson
0929-170 05

Läs mer

Senast uppdaterad 2024-04-26

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.